Antal artiklar: 74

Meddelande från prelaten (10 maj 2018)

I maj månad som ägnas åt vår Fru vill msgr Fernando Ocáriz hjälpa oss att be till prästernas och alla kristnas moder.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten augusti 2017

Meddelande från Msgr Fernando Ocariz med anledning av Jungfru Marias upptagning till himmelen.

Herdabrev och meddelande

Familjevallfärd till Heda och Alvastra

Äktenskapet som en kärlekens liturgi - eller som hembakade bullar med riktigt smör? Det var idéer som luftades under en Mariavallfärd för familjer ... en utflykt som präglades av bön, glad samvaro och och en härligt generös majsol.

Personligt

"Var mycket hängiven vår Moder"

Åkalla den heliga Jungfrun, upphör inte att be henne om att hon alltid skall visa sig vara din moder: ‘monstra te esse Matrem!’ och att hon, med sin Sons nåd, skall utverka för dig den goda troslärans klarhet i ditt förstånd samt kärlek och renhet i ditt hjärta, så att du lär dig gå till Gud och för med dig många själar till honom. (Smedjan, nr. 986)

Dagliga texter

" Du och jag, vi behöver verkligen renas!"

‘Cor Mariae perdolentis, miserere nobis!’ - åkalla Jungfru Marias hjärta för att beslutsamt förena dig med hennes smärta, som gottgörelse för dina synder och för dem som har begåtts av alla människor i alla tider. - Och be henne - för varje själ - att hennes smärta skall öka vår motvilja mot synden och få oss att, för att försonas med Honom, älska varje dags fysiska och moraliska motgångar. (Plogfåran, nr. 258)

Dagliga texter

"Maria, Regina pacis"

Maria, ‘Regina pacis’: Du som är fredens drottning för att du trodde att ängelns budskap skulle gå i uppfyllelse, hjälp oss att växa i tron, att vara fasta i hoppet, att fördjupa vår kärlek. För det är vad din Son idag begär av oss, då han visar oss sitt allraheligaste hjärta. (När Kristus går förbi, nr. 170)

Dagliga texter

"Guds moder och vår moder"

Så ödmjuk min heliga Moder Maria är! Ni kommer inte att se henne vid intåget i Jerusalem eller - med undantag för bröllopet i Kana - vid de stora undren. Men hon flyr inte från föraktet på Golgata: där står hon juxta crucem Jesu - bredvid Jesu Kors, hans Moder. (Vägen, nr. 507)

Dagliga texter

"Sjung för den obefläckade Jungfrun"

Gud den allsmäktige, allrådande och allvise, skulle välja sin moder. Vad hade du gjort, om du hade kunnat välja? Jag tror att du och jag skulle ha valt den vi har och fyllt henne med nådegåvor. Det gjorde Gud. Därför kommer Maria omedelbart efter den heliga Treenigheten.

Dagliga texter

"Säger inte älskande ständigt samma sak till varandra?"

Den heliga rosenkransen är ett mäktigt vapen. Använd det med förtröstan och du kommer att förundras över resultatet. (Vägen, nr. 558)

Dagliga texter

"Maria, det dolda och tysta offrets Mästarinna!"

Maria, det dolda och tysta offrets Mästarinna! Se hur hon, nästan alltid dold, samarbetar med sin Son: Hon vet och tiger. (Vägen, nr. 509)

Dagliga texter