Rosenkransen

Den heliga rosenkransen. De glädjerika, smärtorika och ärorika mysterierna i Jungfru Marias liv binder en krans av lovprisningar som oavbrutet upprepas av himlens änglar och helgon … och av dem som älskar vår Moder här på jorden.

Tänk även på en av de djupast rotade andakter som finns bland de kristna, att be den heliga Rosenkransen. Kyrkan uppmuntrar oss att betrakta dess mysterier, så att Herrens beundransvärda föredöme - under hans trettio år i det fördolda, under hans tre år av förkunnelse, och under hans förnedrande lidande och ärorika uppståndelse - inpräglas i vårt huvud och i vår fantasi, tillsammans med Marias glädje, smärta och ära.

Guds vänner, nr. 299

Mäktigt vapen

Den heliga rosenkransen är ett mäktigt vapen. Använd det med förtröstan och du kommer att förundras över resultatet.

Vägen, nr. 558

Var mycket hängiven vår Moder. Hon belönar frikostigt de presenter vi erbjuder henne.

Om du dessutom varje dag, i en anda av tro och kärlek, ber den heliga rosenkransen, kommer vår Fru att åta sig att föra dig mycket långt på den väg som leder till hennes Son.

Plogfåran, nr. 691.

En välsignad upprepning

Rosenkransen är särskilt effektiv för dem som har intellektuella arbeten eller som studerar. Det som verkar vara ett enformigt sätt att vända sig till vår Fru, som barn till sin mor, förstör nämligen varje antydan till fåfänga eller högmod.

Plogfåran, nr. 474.

Var mycket hängiven vår Moder. Hon belönar frikostigt de presenter vi erbjuder henne

”Obefläckade Jungfru, jag vet mycket väl att jag är en eländig stackare som varje dag begår fler synder ...”. Härom dagen sade du till mig att du talade så med vår Fru.

Jag rådde dig bestämt att be den heliga rosenkransen, en välsignad upprepning av Hell dig Maria som renar dina upprepade synder.

Plogfåran, nr. 475

Du skjuter alltid upp rosenkransen till senare och sedan slutar det med att du inte ber den alls för att du är för trött. - Om du inte har någon annan tid, så be den på gatan utan att någon märker det. Dessutom kommer det att hjälpa dig att minnas att du är i Guds närvaro.

Plogfåran, nr. 478.

En krans av lovprisningar

Den heliga rosenkransen. De glädjerika, smärtorika och ärorika mysterierna i Jungfru Marias liv binder en krans av lovprisningar som oavbrutet upprepas av himlens änglar och helgon … och av dem som älskar vår Moder här på jorden.

Bruka dagligen denna heliga andakt och sprid den till andra.

Smedjan, nr. 621.

I denna gobeläng som den kristna trons handlande väver, finns de muntliga bönerna infattade, likt juveler. Det finns formuleringar av gudomligt ursprung, Fader vår.., Hell dig Maria.., Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, den krans av lovord som riktas till Gud och vår moder i form av den heliga Rosenkransen och många, många andra former för åkallan, fulla av fromhet, som våra kristna bröder har reciterat från första början.

Guds vänner, nr. 248.

Vad är väl Hell dig Maria och Angelus om inte innerliga lovprisningar av det gudomliga moderskapet? Och genom den heliga Rosenkransen – denna underbara fromhetsövning som jag aldrig kommer att tröttna på att rekommendera alla kristna – betraktar vi med vårt förstånd och med vårt hjärta mysterierna i Marias beundransvärda handlande, som är själva trons grundläggande mysterier.

Guds vänner, nr. 290, 2.