Antal artiklar: 7

Detta måste bara berättas

Att S. Josémaria är behjälplig i allt som har med trafik att göra, det lärde jag mig när jag översatte Nyhetsbladet, med alla brev som inkom inför hans helgonprocess.

Andakt och bönhörelser

Åter-förenad familj

"Under livets gång ofta händer att man får svårigheter eller grälar, men om man löser problemen på ett naturligt sätt kan de bidra till att kärleken fördjupas." Dessa ord från den helige Josemaría är fortfarande mycket aktuella idag. Här ett litet exempel.

Andakt och bönhörelser

Novena till den helige Josemaría om arbetet

Vi erbjuder en novena om arbete för att be den helige Josemaría om hans förbön för denna viktiga del av våra liv.

Andakt och bönhörelser

Novenan till den helige Josemaría för de sjuka

Med denna bön ber man Gud genom den helige Josemarías förbön att göra en sjuk person frisk eller, om det är hans vilja, att hjälpa den sjuke att acceptera Guds vilja.

Andakt och bönhörelser

Novenan för förlåtelse

Påven Franciskus har påmint oss om glädjen att förlåta. Med jubelåret vill han på nytt betona Guds barmhärtighet. Gud förlåter oss och inbjuder oss att vara barmhärtiga som Fadern och lära oss att förlåta vår nästa.

Andakt och bönhörelser

Några fall av bönhörelse som vi har den helige Josemaría att tacka för

Vi återger här, med uttrycklig tillåtelse av dem som skickat dem, några av dessa tecken på vördnad. Här nedan följer fyra vittnesbörd som kommit till oss från Spanien, Förenta Staterna, Filippinerna och Italien.

Andakt och bönhörelser

Bön

Den helige Josemaría Escrivá de Balaguer

Andakt och bönhörelser