Antal artiklar: 5

Novena till den helige Josemaría om arbetet

Vi erbjuder en novena om arbete för att be den helige Josemaría om hans förbön för denna viktiga del av våra liv.

Andakt och bönhörelser

Novenan till den helige Josemaría för de sjuka

Med denna bön ber man Gud genom den helige Josemarías förbön att göra en sjuk person frisk eller, om det är hans vilja, att hjälpa den sjuke att acceptera Guds vilja.

Andakt och bönhörelser

Novenan för förlåtelse

Påven Franciskus har påmint oss om glädjen att förlåta. Med jubelåret vill han på nytt betona Guds barmhärtighet. Gud förlåter oss och inbjuder oss att vara barmhärtiga som Fadern och lära oss att förlåta vår nästa.

Andakt och bönhörelser

Bön

Den helige Josemaría. Opus Deis grundare

Andakt och bönhörelser

Bön

Den helige Josemaría Escrivá de Balaguer

Andakt och bönhörelser