Antal artiklar: 30

12 maj: sändning av den salige Alvaros mässa

Den 12 maj, som är den salige Alvaros högtidsdag, kommer Opus Deis prelat fira eukaristi i Rom kl. 19.00. Mässan sänds online via denna hemsida.

Nyheter

Världen behöver mäktiga förebedjare för att motverka det utbredda våldet

Dessa dagar hörs många röster som vill ha frid, samförstånd och dialog. Under 2014 - som för mig varit tätt sammanvävt med Álvaro del Portillos saligförklaring - har minnet av denne biskops vänliga sinnelag, som förmedlade så mycket frid till dem som befann sig i hans närhet, ofta gjort sig påmint.

Nyheter

Tacksägelsemässa för Álvaro del Portillos saligförklaring

Den 26.e november firade biskop Anders Arborelius O.C.D en tacksägelsemässa för Álvaro del Portillos saligförklaring i Stockholms katolska domkyrka. Ytterligare fem präster koncelebrerade, bland dem Opus Deis regionalvikarie, msgr. Andrés Bernar, och domprosten msgr. Marian Jancarz.

Nyheter

Den salige Álvaro i Santa Maria della Paces krypta

Mottagande av den salige Álvaro del Portillos kvarlevor i Santa Maria della Pace. Kvarlevorna har vilat i kryptan sedan hans bortgång och har lagts där igen efter den tillfälliga förflyttningen till basilika San Eugenio

Nyheter

Webbkamera för att be inför den salige Álvaro

Direktsändning från basilikan San Eugenio (Rom) där kvarlevor av den helige Josemarías efterträdare finns för tillfället. Sändningen är igång under kyrkans öppettider. (7:30 till 21:30)

Nyheter

Den salige Álvaros kista flyttas från San Eugenio (Rom)

Den 2 oktober kl. 17.30 började ceremonin inför flyttning av den salige Álvaros kvarlevor från San Eugenio, där de har vördats under tre dagar, över till Santa Maria della Pace.

Nyheter

30 september: Tacksägelsemässor i Rom

Det har firats två tacksägelsemässor, en i Laterankyrkan och en i Santa Maria Maggiore. Koncelebrationen presiderades av kardinal Agostino Vallini (den helige Faderns generalvikarie för Roms stift) respektive Santos Abril y Castelló (domprost i Santa Maria Maggiore).

Nyheter

29 september: den salige Álvaros kvarlevor flyttas över till San Eugenio.

Mellan den 29 september och den 2 oktober kommer många människor från Rom och andra länder att be inför den just saligförklarade biskopen i San Eugenio-basilikan, där man provisoriskt har placerat hans kvarlevor för allmän vördnad.

Nyheter

28 september: Bön från Valdebebas för världens alla familjer

Påven Franciscus var förenad med ceremonierna i Madrid från Angelusbönen i Rom. Biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat: ”Familjer: Herren älskar er och är närvarande i ert äktenskap”

Nyheter

26 september: eukaristisk tillbedjan för att förberedda saligförklaringen.

Deltagarna i Álvaro del Portillos saligförklaring förbereder sig andligt på olika kyrkor i Madrid med en tid tillbedjan inför Eukaristin

Nyheter