Antal artiklar: 250

Den helige Josemarías råd till präster

I denna korta video ger Opus Deis grundare några råd om hur en präst som älskar Jesus Kristus bör bete sig.

Be med den helige Josemaría

Inför ett sjukt barn

Att ta hand om en svårt sjuk familjemedlem kräver ömhet och ett övernaturligt synsätt. Det är ett tillfälle för att närma sig Gud. Den helige Josemaría gav några råd och visade sin beundran för en mor med ett utvecklingsstört barn.

Be med den helige Josemaría

Efterlikna Jesus Kristus i alla kulturer

Herren har velat att det ska finnas en allmän mobilisering av kristna som säger till honom: "Här är vi!

Be med den helige Josemaría

De heligas gemenskap: att älska alla med Guds nåd

De heligas gemenskap innebär att alla kyrkans medlemmar deltar och förenas i tron, sakramenten, särskilt Eukaristin, karismer och andra andliga gåvor. Den helige Josemaría förklarar det så här: "Vet du vad en blodtransfusion innebär för kroppen? De heligas samfund har samma betydelse för själen."

Be med den helige Josemaría

Att älska påven. Den helige Josemarías råd

Vi måste älska påven i Rom med en underbar och lidelsefull kärlek eftersom vi i honom ser vi Kristus.

Be med den helige Josemaría

Escriva.org, en webbplats för att utforska den helige Josemarías budskap

Den helige Josemarías böcker innehåller förslag för dem som vill bli hittade av Gud i sitt vanliga liv. Den första boken publicerades 1939: Vägen. Lanseringen av webbplatsen escriva.org gör det nu lättare att få tillgång till många av skrifterna från Opus Deis grundare.

Documentation

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

Den 16 juli 1251 uppenbarade sig vår Fru för sankt Simon Stock och sa till honom: "Den som dör med karmels skapular kommer inte att lida av evig eld." Vad är Vår Fru av Berget Karmels skapular och hur spreds denna andakt?

Be med den helige Josemaría

Dekret om det heroiska utövandet av dygderna hos Guds Tjänare Josemaría Escrivá de Balaguer

Den 9 april 1990 auktoriserade påven Johannes Paulus II Kongregationen för helgonförklaringsprocesser att kungöra dekretet om heroiska dygder hos grundaren av Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975). Vi publicerar en översättning till svenska av det latinska originalet.

Documentation

»Vi måste ha ett hjärta för alla, förståelse för alla«

I den här videon visar den helige Josemaría hur vi kan leva pluralism och social samexistens i våra relationer, "för det räcker inte med jämlikhet och mänsklig rättvisa, du måste också låta hjärtat vara med".

Be med den helige Josemaría

Glädjerika mysterier (2): Marias besök hos sin kusin sankta Elisabet

Den 31 maj firas vår Frus besök hos sin kusin Elizabeth: "Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione – glatt och skyndsamt."

Be med den helige Josemaría