Antal artiklar: 85

De första kristna

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ.

Be med den helige Josemaría

Stilla veckan

”Meningen med människan, hennes ursprung och fullkomnande finns i Kristus, den Gud som ödmjukar sig själv av kärlek «ända till döden, döden på ett kors».” (Johannes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae). Texter om Stilla veckan av Opus Deis grundare.

Be med den helige Josemaría

Kristi Kors

På Palmsöndagen börjar stilla veckan. Vi lägger fram några texter av den salige Josemaría som talar om Korset.

Be med den helige Josemaría

Några råd från den helige Josemaría om samvaron i familjen

Predikningarna om att vara vardagslivets helgon innehåller flera förslag som kan hjälpa oss att bättre leva tillsammans med dem som står oss närmast. Här publicerar vi ett urval citat som kan hjälpa oss i dessa tider.

Be med den helige Josemaría

Be med den helige Josef

Opus Deis grundare såg hur stark och kärleksfull den helige Josef var. Han var en sådan far som Kristus behövde. Han bad Josef om att låta honom vara nära jungfru Maria och Jesus. Han sade: ”Hur gärna omfamnade han inte barnet och kysste det!”

Be med den helige Josemaría

Jesus fortfarande söker härbärge

I en predikan som han höll 1970 sade sankt Josemaría: ”Det är jul. Åter minns vi de olika händelser och omständigheter som utgör ramen för Guds Sons födelse, och våra blickar fästs på grottan i Betlehem och på hemmet i Nasaret.” (När Kristus går förbi, 22)

Be med den helige Josemaría

De heligas samfund

Den 1 november firar Kyrkan alla helgons dag. Det är ett bra tillfälle för att reflektera över de kristnas plikt till att söka helighet och ansvaret för att hjälpa de andra till heligheten. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om de heligas samfund.

Be med den helige Josemaría

Rosenkransen

Den heliga rosenkransen. De glädjerika, smärtorika och ärorika mysterierna i Jungfru Marias liv binder en krans av lovprisningar som oavbrutet upprepas av himlens änglar och helgon … och av dem som älskar vår Moder här på jorden.

Be med den helige Josemaría

Om vördnad för jungfru Maria och rosenkransen

Den helige Josemaría hade alltid en mycket djup mariansk fromhet. Under rosenkransens månad publicerar vi nu några av Opus Deis grundares texter som flödade fram ur hans sonliga relation till jungfru Maria.

Be med den helige Josemaría

Omvändelse, ånger, kärlek

En människas liv är på sitt sätt en ständig återkomst till Fadershuset. Vi återvänder genom ånger, genom den hjärtats omvändelse som innebär att man vill förändras, att man fattat ett fast beslut att bättra sitt liv och uttrycker detta i form av uppoffring och självutgivelse. (När Kristus går förbi, nr. 64)

Be med den helige Josemaría