Några råd från den helige Josemaría om samvaron i familjen

Predikningarna om att vara vardagslivets helgon innehåller flera förslag som kan hjälpa oss att bättre leva tillsammans med dem som står oss närmast. Här publicerar vi ett urval citat som kan hjälpa oss i dessa tider.

Opus Dei - Några råd från den helige Josemaría om samvaron i familjen

Kärleken består mer i att ”förstå” än i att ”ge”. Sök därför alltid efter en ursäkt för din nästa – det finns alltid sådana – om det är din uppgift att döma någon.” Vägen, nr. 463.

“Tron och hoppet måste ta sig uttryck i den frid med vilken makarna tar itu med de små eller stora problem som uppstår i alla familjer och i den entusiasm med vilken de ihärdigt uppfyller sina plikter. Därigenom kommer allting att genomsyras av kärlek, och kärleken kommer att få makarna att dela alla glädjeämnen och eventuella sorger; att le, utan att tänka på de egna bekymren för att istället ta hand om andra; att lyssna på varandra och på barnen och därigenom visa sin kärlek och sanna förståelse; att ha överseende med de små irritationsmoment som egoismen skulle kunna göra stora som berg; att med stor kärlek utföra alla de små tjänster som den vardagliga samvaron kräver.” När Kristus går förbi, nr. 23.

“Den som tror att kärleken tar slut när motgångarna börjar har en fattig uppfattning av äktenskapet. Det är ett sakrament, ett mål och en kallelse. Motgångar hör till livet och de stärker kärleken. Alla vågor av sorger och motgångar kan inte släcka den sanna kärleken: när man delar med sig av sina offer förenas man mer" (Anteckningar tagna under ett samkväm, 4/6 1974).

"Eftersom vi bara är människor så händer det att vi skäller på varandra, men det bör vi inte göra så ofta. När det hänt bör båda parter erkänna att de hade fel och be varandra om ursäkt. Sedan ger de varandra en kram och fortsätter helt enkelt." (Anteckningar tagna under ett samkväm, 4/6 1974)

“Hemligheten med den äktenskapliga lyckan ligger i det vardagliga livet, och inte i dagdrömmeri. Att lyckan består i den stilla glädjen att komma hem efter en arbetsdag, i det kärleksfulla umgänget med barnen, i hemmets dagliga bestyr där hela familjen hjälps åt. Den består i att möta bekymmer och svårigheter med ett gott humör och med en sportslig anda och i att ta vara på alla tekniska hjälpmedel som civilisationen ger oss för att göra hemmet trevligt, livet enklare och barnens uppfostran mer effektiv.” Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 91.

“Ansträng dig, om det är nödvändigt, att alltid och från första ögonblicket förlåta dem som förolämpar dig. Hur mycket de än skadar eller förolämpar dig, så har Gud förlåtit dig mer än så.” Vägen, nr. 452

“Du bör leva i samförstånd med dina medmänniskor och förstå dem, du bör vara som en bror för dem, du bör så kärlek där det inte finns någon kärlek för att vinna kärlek — som den kastilianske mystikern Johannes av Korset säger.” Smedjan, nr. 457

"Kräv inget av dem, men låt dem se att ni ber. Det är det jag sett mina föräldrar göra och det bär jag alltid med mig i mitt hjärta. När era barn blir så gamla som jag, kommer de att komma ihåg sin mamma och pappa med värme, som inte övade något annat påtryck än sina egna liv, sitt leende och som lärde dem kyrkans lära när det var nödvändigt, utan att vara jobbiga" (Samkväm, 28/10 1972)


“En Kristi lärjunge kommer aldrig att behandla någon illa; han kommer att säga att det som är fel är fel, men den som felar måste han tillrättavisa med tillgivenhet, annars kommer han aldrig att kunna hjälpa honom, han kommer inte att kunna helga honom. Man måste kunna leva tillsammans, ha förståelse, förlåta, vara broderlig; och som den helige Johannes av Korset föreslog måste man alltid visa kärlek där det inte finns någon kärlek för att vinna kärlek.Guds vänner, nr.9.