De första kristna

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ.

Bild: Miguel Hermoso Cuesta - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38160127

Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. (Apostlagärningarna)

Ett hjärta

Be Gud om att alla i den heliga Kyrkan, vår moder, på samma sätt som de första kristna, blir ett hjärta, för att Skriftens ord verkligen må gå i uppfyllelse ända till tidens slut: multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una — alla de många som kommit till tro var ett hjärta och en själ.

Jag säger det till dig mycket allvarligt: må denna heliga enhet inte skadas genom dig. Betrakta detta i din bön.

Smedjan, nr. 632

”Hälsa alla de andra heliga. Alla de heliga hälsar till er. Till de heliga som bor i Efesos. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi.” — Är den inte rörande denna beteckning - heliga! — som de första kristna använde för att kalla varandra? Lär dig att umgås så med dina bröder

Vägen, nr. 469

Som de första kristna

Jag tycker att din vördnad för de första kristna är så bra att jag skall göra vad jag kan för att främja den, för att du — som de — med allt större entusiasm för varje dag som går skall kunna utföra diskretionens och det förtroliga samtalets apostolat.

Vägen, nr. 971

På samma sätt som observant ordensfolk gärna vill veta hur de första av deras orden eller kongregation levde för att kunna rätta sig efter deras levnadssätt, bör du - kristne gentleman - se till att känna till och efterlikna det sätt som Jesus lärjungar levde, de som umgicks med Petrus, Paulus och Johannes och kanske var vittnen till Mästarens död och uppståndelse.

Vägen, nr. 925

Du får mycket hjälp - säger du till mig - av den här tanken: hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon sedan de första kristnas tid?

Och du vill bevisa att det är möjligt även nu ... — Herren kommer inte att överge dig i din uppgift.

Plogfåran, nr. 490

Ta den kristna kallelse på allvar

Om man vill ha något att jämföra med för att förstå Opus Dei kan man tänka på de första kristna. De tog sin kristna kallelse på allvar och strävade uppriktigt efter att uppnå den helighet som de blivit kallade till genom dopet, denna enkla och samtidigt upphöjda verklighet. Utåt sett var det inget som skilde dem från övriga medborgare. På samma sätt är Opus Deis medlemmar vanliga människor. De arbetar som alla andra och lever mitt i världen precis vem som helst. De är kristna medborgare som helt och fullt vill motsvara trons krav.

Samtal, nr. 24

Det som förvånar dig tycker jag är naturligt, nämligen att Gud sökte upp dig i ditt arbete.

På samma sätt sökte han upp de första: Petrus, Andreas, Johannes och Jakob vid deras nät, Matteus utanför tullhuset ...

Och, hör och häpna, Paulus mitt under hans ansträngningar att göra slut på kristendomens frö.

Vägen, nr. 799

Älska Kyrkan

För att följa i Kristi fotspår, behöver en apostel av idag inte reformera någonting, och än mindre behöver han dra sig undan den historiska verklighet som omger honom ... — Det räcker med att han handlar som de första kristna och därigenom ger liv åt sin omgivning.

Plogfåran, nr. 320

Det enda vapnet

I Apostlagärningarna återges en scen som hänför mig, för den innehåller ett tydligt, ständigt aktuellt exempel: De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Detta är ett ständigt återkommande påstående i skildringen av Kristi första lärjungars liv: Alla dessa höll ihop under ständig bön. Och när Petrus grips för att modigt ha predikat sanningen, bestämmer de sig för att be. I församlingarna bad man ivrigt till Gud för honom.

Bönen var då, som nu, det enda vapnet, det mäktigaste medlet för att vinna i den inre kampens strider: Får någon av er lida skall han be. Och den helige Paulus sammanfattar på följande sätt: be ständigt, tröttna aldrig på att bönfalla.

Guds vänner, nr. 242