Msgr Ocáriz: "Ernesto Cofiño var som en surdeg som gradvis förändrade sin omgivning"

Så sade msgr Fernando Ocariz, Opus Deis prelat, när han fick höra att påven Franciskus låtit utfärda ett dekret om guatemalanen Ernesto Cofiño heroiska dygder.

Uttalande av msgr Fernando Ocariz, Opus Deis prelat, när han fick höra att påven Franciskus låtit utfärda ett dekret om guatemalanen Ernesto Cofiño heroiska dygder.

Rom, den 14 december 2023

Jag vill dela med mig av min glädje över påven Franciskus beslut att låta Dikasteriet för helgonförklaringar utfärda ett dekret om Ernesto Cofiños heroiska dygder.

Ernesto svarade mot Guds nåd och sin kallelse genom att leva ut de kristna dygderna i sin familj, i sitt yrke som läkare och i sitt generösa tjänande av de mest behövande: de sjuka, de fattiga och de föräldralösa barnen. Tillsammans med sin fru Clemencia skapade han ett ljust och glatt hem — välsignat med fem barn — som tjänade som förebild för alla i bekantskapskretsen.

Jag uppmuntrar er att tacka Herren, eftersom detta steg på vägen mot saligförklaring av vår supernumerarie till bror, innebär en ny uppmaning att med full kraft sprida helighetens och apostolatets karism i uppfyllandet av de vanliga plikterna: familj, yrke och sällskapsliv.

Trogen sin kallelse till supernumerarie i Opus Dei verkade Ernesto som en surdeg i det guatemalanska samhället. Han förändrade gradvis sin omgivning och, som den helige Josemaría erinrade om när han talade om supernumerarierna, bidrog med sitt liv som konsekvent kristen till att fylla »alla världens aktiviteter med ett övernaturligt innehåll som, när det sprids, effektivt kommer att bidra till att lösa mänsklighetens stora problem« (Brev 29, nr 10).

Låt oss tacka Herren och Vår Fru för dessa glada nyheter och låt oss också tacka den helige fadern för hans vilja att fatta detta beslut.

Med all min kärlek välsignar jag er

er Fader

Fernando Ocáriz