"Den helige Josef, det inre livets mästare"

Den helige Josef, en fader till Kristus, är även din fader och herre. Vänd dig till honom. (Vägen, nr. 559)

Vår fader och herre, den helige Josef, är det inre livets mästare. Ställ dig under hans beskydd, så kommer du att känna verkningen av hans makt. (Vägen, nr. 560)

Den heliga Teresa av Avila säger så här om den helige Josef i boken om sitt liv: ”Den som inte har någon mästare för undervisning i bönens konst, den må ta detta ärorika helgon till sin mästare för att inte fara vilse på vägen.” Rådet kommer från en erfaren människa. Följ det! (Vägen, nr. 561)

Den helige Josef: man kan inte älska Jesus och Maria utan att älska denne helige patriark. (Smedjan, nr. 551)

Se så många skäl det finns att vörda den helige Josef och dra lärdom av hans liv: han var en man stark i tron … ; han försörjde sin familj – Jesus och Maria – med sitt ansträngande arbete … ; han vakade över den heliga Jungfruns, sin brud, renhet …; och han respekterade – han älskade! – Guds frihet, som inte bara utvalde Jungfrun till att vara moder, utan även honom till att vara den heliga Marias brudgum. (Smedjan, nr. 552)

Du helige Josef, vår fader och herre, du kyske, rene man, som förtjänat att hålla Jesusbarnet i dina armar, att tvätta det och omfamna det: lär oss att umgås med vår Gud, att vara rena, värdiga att vara andra Kristusar.

Och hjälp oss att, liksom Kristus bana de gudomliga, dolda och ljusa vägarna och visa dem och säga till människorna att de i denna värld ständigt kan ha en utomordentlig andlig genomslagskraft. (Smedjan, nr. 553)

Älska mycket den helige Josef, älska honom av hela din själ, för han är den person som, tillsammans med Jesus, har älskat den heliga Jungfrun mest och den som har umgåtts mest med Gud: han är den som älskat Honom mest, efter vår moder.

Han förtjänar din tillgivenhet och det är till nytta för dig att umgås med honom, för han är en det inre livets lärare och förmår mycket inför Herren och Guds moder. (Smedjan, nr. 554)

Ta emot dagens text via e-post

email