Den helige Josefs sorger och glädjeämnen

Det finns en lång tradition i kyrkan att förbereda sig för den helige Josefs högtid den 19 mars genom att sju söndagar innan den dagen betrakta den helige Josefs sorger och glädjeämnen.

Helgedomen i Torreciudad, «Den helige Josefs sorger og glädjen», Palmira Laguéns

Ladda ner Den helige Josefs sorger och glädjeämnen med illustrationer av Palmira Laguéns om höjdpunkterna i den helige patriarkens liv och den heliga familjen. Illustrationerna är från helgedomen i Torreciudad i norra Spanien.

Första sorgen

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva till­­sam­­mans visade det sig att hon var havande genom helig ande. (Matt 1:18)

Andra sorgen

Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. (Joh 1:11)

Tredje sorgen

När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. (Luk 2:21)

Fjärde sorgen

Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.« (Luk 2:34-35)

Femte sorgen

När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.« (Matt 2:13)

Sjätte sorgen

Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen (Matt 2:21-22)

Sjunde sorgen

De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. (Luk 2:44-45)

Förste glädjeämnet

Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« (Matt 1:20-21)

Andra glädjeämnet

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. (Luk 2:16)

Tredje glädjeämnet

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. (Matt 1:21)

Fjärde glädjeämnet

Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. (Luk 2:30-32)

Femte glädjeämnet

Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: »Från Egypten har jag kallat min son.« (Matt 2:15)

Sjätte glädjeämnet

Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré. (Mat, 2:22-23)

Sjunde glädjeämnet

Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. (Luk 2:46)

Helgedomen i Torreciudad, «Den helige Josefs sorger och glädjeämnen», Palmira Laguéns