Antal artiklar: 8

De heligas gemenskap: att älska alla med Guds nåd

De heligas gemenskap innebär att alla kyrkans medlemmar deltar och förenas i tron, sakramenten, särskilt Eukaristin, karismer och andra andliga gåvor. Den helige Josemaría förklarar det så här: "Vet du vad en blodtransfusion innebär för kroppen? De heligas samfund har samma betydelse för själen."

Be med den helige Josemaría

Vad är de heligas gemenskap?

Den 1 november firar vi alla helgons dag, och varje söndag i mässan reciterar vi trosbekännelsen och säger "Jag tror på de heligas gemenskap". Men vad menar vi med det uttrycket?

Texter om troslära

De räknar med dig!

Till en början verkade det som en film. Då såg vi att det var på allvar. Och du deltog i applåderna. Men veckorna går och det blir långt. Lyssna. Vakna upp Börja om. Ett steg framåt. Din tid är pengar. Investera den i att tjäna. Att uppmuntra dem. Att lära sig nya saker. Och framför allt studera. Studera mycket och väl. Och offra det för dem. Måtte dina studietimmar vara timmar av bön, tröst och styrka frö att de ska stå ut. De räknar med dig.

Aktuellt

De heligas samfund

Den 1 november firar Kyrkan alla helgons dag. Det är ett bra tillfälle för att reflektera över de kristnas plikt till att söka helighet och ansvaret för att hjälpa de andra till heligheten. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om de heligas samfund.

Be med den helige Josemaría

Meddelande från prelaten (12 juli 2019)

Under sin resa till USA och Kanada påminner Msgr. Ocáriz hur stark de heligas gemenskap är och hur vi kan hjälpa och stödja varandra på den plats där vi befinner oss just då.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (den 4 november 2018)

I detta meddelande påminner Opus Deis prelat med hjälp av Bibeln att ”vårt hopp är i himlen”. Detta är något som vi kan tänka på under november.

Herdabrev och meddelande

Lev förenade i de heligas samfund

De heligas samfund. Hur skall jag förklara det för dig? Vet du vad en blodtransfusion innebär för kroppen? De heligas samfund har samma betydelse för själen. (Vägen, nr. 544)

Dagliga texter

"De heligas gemenskap"

Lev förenade i de heligas samfund med en särskild styrka sinsemellan. Då kommer var och en att såväl i sin inre kamp som i sitt yrkesarbete känna glädjen och kraften i att inte vara ensam. (Vägen, nr. 545)

Dagliga texter