Lev förenade i de heligas samfund

De heligas samfund. Hur skall jag förklara det för dig? Vet du vad en blodtransfusion innebär för kroppen? De heligas samfund har samma betydelse för själen. (Vägen, nr. 544)

Lev förenade i de heligas samfund med en särskild styrka sinsemellan. Då kommer var och en att såväl i sin inre kamp som i sitt yrkesarbete känna glädjen och kraften i att inte vara ensam. (Vägen, nr. 545)

Vi befinner oss här, consummati in unum! (Joh 17:23), förenade i våra böner och intentioner, beredda att påbörja denna stund av samtal med Herren med en förnyad önskan att vara effektiva redskap i hans händer. Inför Jesus i det Allraheligaste sakramentet – vad jag tycker om att göra en uttrycklig akt av tro på Herrens verkliga närvaro i Eukaristin! – skall ni i era hjärtan främja en längtan efter att genom er bön sända en kraftfull impuls till alla platser världen över, ända till de mest avlägsna hörn på vår planet där det finns människor som lever sina liv generöst i Guds och människornas tjänst. Tack vare den ofattbara verklighet som de heligas samfund är, deltar vi nämligen solidariskt – som medarbetare, säger den helige Johannes (3 Joh 8)– i uppgiften att sprida Herrens sanning och frid. (Guds vänner, nr. 154)