Play

Budskap

Opus Dei hjälper oss att möta Kristus i arbetet, i familjelivet och i andra vardagliga sysslor.

Play

Verksamheter

Andlig vägledning, reträtter, föredrag om den kristna läran och katekesundervisning är några av de verksamheter som Opus Dei anordnar

Opus Dei i Sverige

1984 etablerade sig de första medlemmarna av Opus Dei i Stockholm, där Regionalvikarien för de nordiska länderna har sitt säte. Den nuvarande Regionen omfattar Sverige, Danmark och Norge.

Historia, personer och vanligt förekommande frågor

Historia

Opus Dei grundades 1928 i Spanien och finns för närvarande i 70 länder.

Medlemmar i Opus Dei

Av de 91 000 medlemmarna är 98% lekmän, män och kvinnor, och majoriteten är gifta. De resterande 2% är präster.

Vanliga frågor

Svar på ofta förekommande frågor om den här institutionen av katolska Kyrkan som grundades 1928.

Sällskapet består både av prästerna inkardinerade i Prelaturen och av präster inkardinerade i andra stift.
Medarbetarna kan medverka vid dessa initiativ främst med sin bön.

Apostoliska initiativ

Play

Stuff: att tala öppet med varandra.

Stuff innehåller samtal med sju äkta par som kommer från olika länder och vars omständigheter skiljer sig från varandra. De tänker på samma sak: hur deras barn kan skapa hälsosamma band till materiella saker och hur de kan använda dem på ett ansvarsfullt sätt.

Kan jag göra något för dem i Libanon och Venezuela?

På grund av de förvärrade svårigheterna i sjukvården som personer i Libanon och Venezuela går igenom har det kommit in frågor via Opus Deis hemsida från personer som undrar hur de kan visa sitt stöd och även ge ekonomisk hjälp till dem som behöver det. Här kommer vi med ett svar på dessa förfrågningar.

”Rädsla hindrar en från att göra många saker i livet”

”Vi hade båda två vårt yrkesliv och privatliv i Madrid, och även om vi var öppna för att flytta någon annanstans, hade vi aldrig föreställt oss att vi skulle hamna i Kongo med vår son och jobba tillsammans på ett sjukhus. Det fanns bara i Guds planer.” Så börjar Álvaro Perlados och Mayte Ordovas’ historia. De är gifta med varandra och har en son på ett och ett halvt år. Båda två är apotekare från Madrid och bor i Kongo.