Saligförklaringsprocess påbörjad för ett äkta par i Opus Dei

19 februari öppnade ärkebiskopen av Madrid saligförklaringsprocessen för Paquita Dominguez och Tomas Alvira, ett äkta par, som fick åtta barn.

Makarna Alvira

I närvaro av det äkta parets åtta barn sa kardinal Ruoco, att paret Alvira är ”ett exempel från 1900-talet på nödvändigheten av att förkunna och vittna om familjens evangelisering.” Han hänvisade till Johannes Paulus II:s uppmaning om att ett av de viktigaste målen för det nya årtusendet är att fokusera på kristna äkta pars helgonförklaring, och sa att ”vittnesbördet från kristna familjer är extremt viktigt”.

Tomas Alvira blev medlem i Opus Dei 1947 och Paquita Dominguez 1952. Professor Alvira hade en universitetsanställning i naturvetenskap och hans hustru undervisade på grundskolan.

De var hängivna Opus Deis anda och blev för sina barn och för många andra ett exempel på en kristen livsstil i sitt ”ljusa och glada hem”, som den helige Josemaría uppmanade till.

Mötet hölls i St. Mikaelsbasilikan i Madrid.

Processens postulator, José Carlos Martin de la Hoz, påpekade att ”Kyrkan ber oss om att visa, att deras liv i Prelaturen Opus Dei, under alla dessa år, verkligen var heroisk”. En tribunal har upprättats för att samla in de bevis, som behövs för att kunna avgöra, om detta äkta par kan betraktas som ett exempel och som förbedjare för alla kristna”, sa postulatorn.

Fram tills idag har bara två andra äkta makar blivit saligförklarade: Ludovico och Maria Beltrame Quattrocci (2001) och föräldrarna till den heliga Teresa av Jesusbarnet, Louis Martin och Zelie Guerin (2008). Men som svar på Johannes II:s uppmuntran har flera processer för äkta par påbörjats i olika biskopsstift, varav två i Spanien och ett i Mexico

Denna handling markerar ett nytt steg i den förberedande fasen i processen på stiftsnivå, som började den 14 februari 2008, då kardinalen av Madrid utgav ett dekret angående ryktet om helighet och förtjänster, som uppnåtts genom förbön av makarna Alvira.

När tiden är inne kommer processen i Madrid att gå vidare till Rom och Kongregationen för helgonförklaringar, och Den heliga Stolen kommer att avgöra, om det finns tillräckliga bevis för att förklara dessa Guds tjänare som helgon.