Kort biografi över Montse

Montserrat Grases föddes i Barcelona, Spanien, den 10 juli 1941 i en djupt kristen familj. Hon och hennes åtta syskon uppfostrades av föräldrarna i en anda av uppriktig tro och frihetskärlek.

Montserrat Grases föddes i Barcelona, Spanien, den 10 juli 1941 i en djupt kristen familj. Hon och hennes åtta syskon uppfostrades av sina föräldrar i en anda av uppriktig tro och kärlek till friheten.

Efter grundskolan fortsatte hon sina studier vid Yrkesskolan för kvinnor i en offentlig skola i Barcelona.

1957 kände hon i sitt hjärta att Gud kallade henne till att inom Opus Deis ramar följa vägen till helgelse i det kristna vardagslivet. Hon mottog de råd som är brukliga i detta sammanhang och bad därefter om att bli upptagen i Opus Dei. Hennes kamp för att uppnå helighet utmärktes alltid av kärlek till Kristi allraheligaste mänskliga natur, vördnad till Eukaristin, vördnad till vår Fru, djup ödmjukhet och bemödande att tjäna nästan. Hon lyckades möta Gud i det kärleksfulla utövandet av sina plikter inom studier och arbete, i vardagens små uppgifter.

I juni 1958 upptäckte man att hon hade skelettcancer i ett ben, vilket gav henne stora smärtor, men hon bar dem lugnt och tappert. Tack vare en smittande glädje som hon aldrig förlorade och en talang till vänskap som byggde på en sann trosiver fortsatte hon att närma många vänner och studiekamrater till Gud. Hon dog på skärtorsdagen den 26 mars 1959.