Kort biografi över Dora

Dora del Hoyo föddes den 11 januari 1914 i Boca de Huérgano (León, Spanien). Hennes föräldrar var föredömliga kristna och uppfostrade henne sedan hon var liten till att vara en god dotter till Gud.

1940 flyttade hon till Madrid för att jobba som hushållerska och blev högst professionell i sitt arbete

Den 14 mars 1946 i Bilbao bad hon om att bli upptagen i Opus Dei.

Från första stund motsvarade hon tro­get Guds kall. Hon utmärkte sig genom sin vördnad för eukaristin – den heliga mässan var mittpunkten av och roten till hennes inre liv –, sin ömma kärlek till jungfru Maria och den helige Josef samt sitt förtroliga umgänge med sin skyddsängel. Den helige Josema­ría föreslog att hon skulle flytta till Rom för att arbeta där. Hon följde hans råd: den 27 december 1946 flyttade hon dit och stannade där resten av sitt liv.

Hon upptäckte det helgande och apostoliska värde som döljer sig bakom alla till synes banala händelser och förenade i sitt liv både tjänsteanda och yrkesskicklighet. Den tid hon levde i Rom bidrog hon till att utbilda kvinnor från hela världen och bidrog på så sätt till Opus Deis apostoliska arbete i samhällets olika miljöer.

Hon avled den 10 januari 2004. Hennes stoft vilar i kryptan under prelatskyrkan Santa Maria della Pace , Viale Bruno Buozzi 75 i Rom.