Personligt om Sverige

En utmaning för maj månad

Allt började som en lek. Matilda och jag kom överens om att göra en vallfärd onsdagen den 1 maj. Maj är Jungfru Marias månad, och att göra en vallfärd den första dagen i månaden tyckte vi var en bra början på månaden.

Reträtt i stillhet och eftertanke

En reträtt är en tid för att reflektera i lugn och ro och i tystnad över hur man lever sitt liv. Ett tillfället till att lyssna på nya infallsvinklar och samla sig i sitt inre.