Presentation av Opus Deis regionalvikarie för Skandinavien

F. Andrés Bernars Curriculum vitae

Opus Dei - Presentation av Opus Deis regionalvikarie för Skandinavien

F. Andrés Bernar

Regionalvikarie för prelaturen Opus Dei i Skandinavien sedan april 2010

Född den 2 oktober 1965 i Bilbao (Spanien)

Prästvigd den 9 september 2000 i Rom för prelaturen Opus Dei

Utnämnd till påvlig kaplan den 1 september 2010

Biografi:

Son till Jaime och Isidra, det sjunde av tio barn

Akademiska examina:

País Vasco universitet: Läkarexamen 1989

Specialist i ortopedi 1996

Det heliga Korsets påvliga universitet: Teologie doktor 2000

Yrkeserfarenhet före prästvigningen:

1990 Militärläkare på Burgos militärsjukhus

1991-1996 ST-utbildning på universitetssjukhuset i Bilbao

1997 specialistläkare på ortopediska kliniken Centro intermutual de Euskadi

Tidigare pastorala uppgifter:

Skolpräst i Córdoba (Spanien) 2000-2002

Skolpräst i Sevilla (Spanien): 2002-2004

Andlig vägledare för prelaturen Opus Dei i Skandinavien: 2004-2005

Präst för Spanska missionen i Stockholm 2004-2006

Regionalsekreterarvikarie för prelaturen Opus Dei i Skandinavien: 2005-2010

Tillförordnad rektor för Spanska missionen i Stockholm 2006-2009

Utnämnd av Stockholms biskop till spiritual i Sankt Sigfrids prästseminariet från den 15 augusti 2013 till juni 2014

Tillförordnad rektor för Sankt Sigfrids prästseminarium från den 19 februari 2018 till 15 augusti 2018.

Biskopsvikarie för evangelisation i Stockholms katolska stift från den 1 september 2020.