”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.”

Den 2 september 2019 avled den första supernumerarian i Opus Dei i Sverige, Ewa Csátlos. Hon konverterade till katolska tron som vuxen, blev änka tidigt och levde halva sitt liv med stora smärtor.

Den 15 april 2018 besökte Opus Deis prelat Fernando Ocáriz Ewa i hemmet.

De personer i Opus Dei som träffat henne ofta berättar att hon kännetecknades av tacksamhet, generositet och anspråkslöshet.

När personer besökte henne påtalade de ofta hennes glädje, trohet och det faktum att hon inte klagade över sin situation. Hon ansåg att det hon gjorde inte var så märkvärdigt. Detta sade hon till msgr. Fernando Ocáriz, Opus Deis prelat, när han besökte henne i april 2018.

Under de långa perioder av fysisk smärta som hon gick igenom stödde hon sig på sin tro och sin kärlek till Gud. Genom att leva i Guds närvaro lyckades hon omvandla hela dagen till bön. Hon fann stor tröst i korta böner och läste om den helige Josemarías böcker flera gånger. Hon tröttnade aldrig på dem utan hittade ny inspiration varje gång.

Familjen var ett viktigt tema i hennes liv. Hon var glad över att minnas den tid då hennes barn var små och då hon kunde ägna sig åt dem och åt hemmet. Senare bad hon varje dag för familjerna i vårt samhälle, och då särskilt unga mammor, och präster.

I hennes bibel går att se understrykningar från de ställen hon läste varje dag. Det var dessa ställen:

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” (Matt 11:28-30)

”Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” (Joh 2:1-11)

”Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:1-14)

Här har vi tidigare publicerat en artikel om henne.