Reträtt i stillhet och eftertanke

En reträtt är en tid för att reflektera i lugn och ro och i tystnad över hur man lever sitt liv. Ett tillfälle till att lyssna på nya infallsvinklar och samla sig i sitt inre.

Under mars månad 2019 samlades en grupp kvinnor på Surahammars herrgård för att ägna sig åt reflektion i stillhet under en hel helg. Huset, omgivningen och schemat bidrog till att deltagarna kunde bromsa in, skärma av och ägna sig helt åt att ta in nya infallsvinklar över livet och begrunda dem.

Lyxen att bli ompysslade med god mat och gott sällskap uppskattades också.

För vissa var konceptet att öppna sig för tystnaden och att lyssna på någon annans erfarenhet något nytt, men de hade förberett sig på egen hand innan ankomsten på fredagen för det som skulle hända.

På schemat angavs fyra betraktelser som fader Jorge höll. I dem lät han deltagarna ta del av sina egna erfarenheter av Guds kärlek och talade om att vi alltid kan lita på att Gud älskar oss, men att det inte är en fin och abstrakt tanke, utan att Guds kärleksfulla närvaro tar sig konkreta uttryck i vardagen. I en annan betraktelse visade han att kristna inte följer en ideologi utan en person: Jesus Kristus. Vi lär känna honom i vårt hjärta, genom berättelserna i evangelierna och i lärjungarnas reaktioner. Han talade även om att målet i livet inte bara kan vara att må bra, för det gör vi ju inte alltid, men vi kan alltid hitta ett sätt att älska i den situation vi befinner oss i.

Under helgen hade tid avsatts till samtal eller diskussioner för att bearbeta det som deltagarna hörde och läste, men detta behov fanns inte. Däremot var behovet att begrunda det som sagts större.

De tankar som väcktes under helgen var många och de kommer att behöva smältas även efter att deltagarna åkt hem innan de också omvandlas till handling.

Vi hoppas att vi ses igen nästa år när behovet av nästa påfyllning gör sig påmind.