”Ett liv med Honom blir ett spännande äventyr värt att leva!”

José Morales kommer från Pamplona i Spanien och är medlem i Opus Dei. Sedan han kom till Sverige 2012 har han undervisat i matematik och spanska på en gymnasieskola och arbetat med Opus Deis verksamheter för barn och unga. Lördagen den 25 maj prästvigs José i Rom tillsammans med 28 andra Opus Dei-medlemmar. Inför den stora dagen har vi passat på att ställa några frågor.

Många unga idag har svårt att bestämma sig för en inriktning i livet. Hur visste du att du hade en kallelse till Opus Dei, och vad gjorde att du fullt ut kunde bejaka den?

Redan som barn kände jag till Opus Dei, men jag trodde aldrig att det skulle kunna vara min kallelse, det vill säga det var inget jag drömde om. Men en dag föreslog en vän som jag litade på och som kände mig väl att jag skulle fundera på om inte Gud kallade mig i den riktningen. Från den stunden började jag be mer och frågade Herren om det var det han ville med mig. Och genom bön fattade jag med tiden att det var hans vilja.

Hur kan man hjälpa ungdomar i Sverige att bejaka sin kallelse?

Hm, vad skulle jag säga till dem ... Först och främst, för att veta vad Gud vill av dig, måste du vara nära honom, lyssna till honom i ditt hjärta - utan rädsla: han är din Fader och han vill bara ditt bästa. Så be och ta emot eukaristin ofta.

Be sedan någon om råd, en erfaren präst eller en vän som känner dig väl, och som kan besvara dina frågor och hjälpa dig att få klarhet.

Och slutligen, dröm stort så att du låter dig ledas av Honom vart Han än vill. Ett liv man lever tillsammans med Honom blir ett spännande äventyr som är värt att leva. Just det, var inte rädd för att göra misstag! Det är rädslan för att misslyckas som så ofta förlamar ungdomar idag. Lita på Gud så kommer du så småningom upptäcka vilket kall som Han verkligen vill att du skall bejaka.

Vad har dina föräldrar och din familj betytt för din kallelse?

Mina föräldrar har spelat en stor roll för min kallelse. Den helige Josemaría sa att vi har våra föräldrar att tacka för 90 procent av vår kallelse och jag håller helt med! De stöttade mig från första början och hjälpte mig särskilt genom att be för mig.

En medlem i Opus Dei strävar efter att ha ett prästerligt sinne och en lekmans mentalitet. Vad innebär det för dig?

I mitt liv innebär det att jag är helt medveten om att allt jag gör kan bli ett offer som behagar Gud. Prästen är ju den som frambär offer till Gud, eller hur? Så på samma sätt kan lekmännen, genom sitt arbete, sin vila, sina nöjen med vännerna, sina resor, konserter och så vidare, frambära hela sitt liv till Gud och förvandla det till ett offer som han tycker mycket om.

På vilket sätt kan Opus Dei, en från början spansk organisation med hundra år på nacken, vara något som angår människor i Sverige idag?

Att söka Gud i sina vanliga sysslor, i arbetet, i sina relationer till andra är inte något exklusivt spanskt eller något för en viss tidpunkt i historien. Därför är det något som kan vara mycket aktuellt för vårt älskade land. I Sverige har vi dessutom fördelen att ett väl utfört arbete är en del av vår kultur, liksom engagemanget för social rättvisa och omsorgen om det allmänna bästa.

Vad ser du fram emot i ditt nya liv som präst?

Att kunna hjälpa många människor att komma närmare Gud, genom att föra Gud närmare människorna. Genom sakramenten, närhet, förståelse och lyssnande.

Har du något favoritcitat av den helige Josemaría?

Så enkelt som början av den första punkt i Vägen:

”Ditt liv får inte vara förgäves. Var till nytta. Lämna ett spår efter dig. Lys med ljuset av din tro och din kärlek.”

Och ett till:

Må du söka Kristus, må du finna Kristus, må du älska Kristus

Faktaruta
Namn:
José Morales
Ålder:
45
Yrke:
Civilingenjör
Intressen:

Många! Jag gillar att sjunga, lyssna på musik, spela gitarr/säckpipa, måla, rita, laga mat, baka, spela fotboll, tennis, padel, klättra, rida … och vandra, allra helst i tystnad.