Antal artiklar: 23

”Ett liv med Honom blir ett spännande äventyr värt att leva!”

José Morales kommer från Pamplona i Spanien och är medlem i Opus Dei. Sedan han kom till Sverige 2012 har han undervisat i matematik och spanska på en gymnasieskola och arbetat med Opus Deis verksamheter för barn och unga. Lördagen den 25 maj prästvigs José i Rom tillsammans med 28 andra Opus Dei-medlemmar. Inför den stora dagen har vi passat på att ställa några frågor.

Nyheter

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.”

Den 2 september 2019 avled den första supernumerarian i Opus Dei i Sverige, Ewa Csátlos. Hon konverterade till katolska tron som vuxen, blev änka tidigt och levde halva sitt liv med stora smärtor.

Opus Dei i Sverige

Reträtt i stillhet och eftertanke

En reträtt är en tid för att reflektera i lugn och ro och i tystnad över hur man lever sitt liv. Ett tillfälle till att lyssna på nya infallsvinklar och samla sig i sitt inre.

Opus Dei i Sverige

Fader Johannes själamässa: en jubelmässa

Den 26 november firade kardinal Anders Arborelius själamässan för f. Johannes i Domkyrkan. 16 präster koncelebrerade och 2 diakoner assisterade.

Opus Dei i Sverige

Intervju med Charlotta Smeds

Charlotta Smeds, redaktionschef på Vatican News, höll ett föredrag om Vatikanens informationsarbete på studiecentrum Ateneum. Vi publicerar en intervju med Charlotta som gjorts i samarbete med Katolsk Horisont.

Opus Dei i Sverige

Tack för era kondoleanser

Regionalvikarie Msgr Andrés Bernar tackar för alla kondoleanser som framförts med anledning av fader Johannes Bernaldos död den 2 november 2018. Vi publicerar ett axplock av dem.

Opus Dei i Sverige

Den förste regionalvikarien för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien har gått ur tiden

Opus Dei i Skandinavien har drabbats av en stor sorg. Prelat Johannes Bernaldo som var den förste regionalvikarien för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien har efter en långvarig kamp mot cancer gått ur tiden den 2 november, den dag då Kyrkan ber för alla avlidna. Fader Johannes blev 74 år gammal. Med stor tillit anförtror vi hans själ till Gud den barmhärtige Fadern.

Opus Dei i Sverige

Var ett föredöme!

Ulf och Birgitta Ekman vill aktivera lekmän för att förmedla den kristna tron i vardagen och hade möjlighet att ställa en fråga om detta när Opus Deis prelat besökte Stockholm i april 2018.

Personligt

Tid för bön – tid för vänskap

Vi hinner inte med Gud och vi hinner inte med våra vänner. En Majvallfärd tillsammans med andra familjer kan hjälpa oss att börja prioritera det som är viktig.

Opus Dei i Sverige

Gud älskar var och en av oss individuellt

Prelaten besökte Sverige den 12-16 april. Här är några av inslagen under resan.

Om Prelaten