Andra processer

Eduardo Ortiz de Landázuri
(Segovia, 1910 - Pamplona, 1985)

Hela stiftsundersökningen avslutades den 28 maj 2002 och en kopia av den överlämnades till Kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Vid Kongregationen för helgonförklaringsprocesser finns det för hand­lägg­ning en "Positio super vita et virtutibus" .

Ernesto Cofiño
(Guatemala, 1899 - Guatemala, 1991)

Stiftprocessens första session presiderades av Guatemalas ärkebiskop Próspero Penados Del Barrio den 30 juli 2000. Efter att man hade hört vittnena och samlat alla processens relevanta dokument avslutades den 5 april 2001 stiftprocessens skede.

Tomás och Paquita Alvira

19 februari öppnade ärkebiskopen av Madrid saligförklaringsprocessen för Paquita Dominguez och Tomas Alvira, ett äkta par, som fick åtta barn.