Be don Álvaro om förböner

Bön för att be den salige Álvaro del Portillo om förböner.

Gud, barmhärtige Fader, Du gav den salige biskop Alvaro nåden att med Jungfru Marias hjälp vara en föredömlig herde i Kyrkans tjänst och en mycket trogen son och efterträdare till den helige Josemaría, Opus Deis grundare. Gör så att även jag troget uppfyller den kristna kallelsens krav och att jag förvandlar alla ögonblick och omständigheter i mitt liv till tillfällen att älska Dig och tjäna Kristi rike. Låt i din nåd den salige Alvaro bli helgonförklarad och må hans förböner beveka Dig att höra den bön jag nu riktar till Dig… Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Bönekort PDF-format