Skicka in din berättelse om bönhörelse

Om du har blivit bönhörd av Gud när du bett Ernesto Cofiño om förböner kan du skicka en berättelse till prelaturen Opus Deis kontor för hel&shygon&shyförklarings&shypro&shyces&shyser. På detta sätt hjälper du att sprida vördnaden till denna person och lämnar ett vittnesbörd om effektiviteten i hennes medling.