Prelatens meddelande (9 april 2019)

Veckan innan Stilla veckan inbjuder Msgr. Fernando Ocáriz oss att betrakta Kristus på Korset och samtidigt meditera över hur vår inställning till Guds vilja är.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (9 april 2019)

Rom, den 9 april 2019

Mina kära, må Jesus bevara mina döttrar och söner!

På långfredag nästa vecka kommer vi att betrakta hur stor Kristi frälsande kärlek på korset är. Det är en kärlek som ledde honom till att vara helt beredd att lyda sin gudomlige Faders vilja. När vi följer Jesus och efterliknar honom får det också oss att vara gränslöst beredda att inom våra personliga omständigheter möta det apostoliska uppdragets utmaningar och krav. På vår vardagliga vandring är vår önskan att upptäcka Kristi röst som kallar oss och inbjuder oss att bredda vårt inre universum. Precis som Paulus vill vi göra oss ”allt för alla” (1 Kor 9: 22).

På tal om att vara beredda tänker jag att under dessa veckor innan saligförklaringen av Guadalupe så kan det vara en hjälp att tänka just på hur hennes livsplaner upphöjdes när de förenades med Guds plan: Guadalupe lät sig ledas av Gud med glädje och spontaneitet från en plats till en annan, från ett arbete till ett annat. Herren fördubblade hennes gåvor, utvecklade hennes personlighet och lät hennes liv bära mycket frukt.

Gud kommer även att göra många människor gott genom oss, trots våra brister och fel, med vår beredvillighet att lyssna, tjäna, hjälpa andra och låta oss hjälpas själva, med ett ord beredvilligheten att älska det han vill. Som den helige Josemaría skrev: ”Gud leker med oss när vi är hängivna” (Brev den 14 februari 1974, nr 5). Med Guds barns frihet och glädje, alltid och i allt.

Jag välsignar er med all min tillgivenhet

er Fader.