Meddelandet från prelaten (1 oktober 2019)

Med tanke på den 2 oktober inbjuder prelaten oss att bli mer hoppfulla, ha större driv och äventyrslystnad för att låta alla i vår omgivning lära känna Kristus.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Meddelandet från prelaten (1 oktober 2019)

Rom, den 1 oktober 2019

Mina kära, må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Förra månaden ägnade vi i Rom några dagar åt att reflektera över hur nödvändigt och vilken utmaning det är att utbilda personer på ett kristet sätt i vår tid. Några av aspekterna vi tog upp var vår Faders övertygelse att den utbildning som ges i Opus Dei bör gå ut på att ”få kristna att vara fulla av optimism och driv, i stånd att leva sitt egna äventyr i världen” (Brev, den 2 oktober 1939).

Låt oss leva - och låt oss hjälpa andra att leva - med en hoppfull optimism som kommer av att vi vet att vi inte bara och inte heller främst räknar med våra ynka krafter, utan med Guds nåd (jfr. Matt 28:20). Med driv, utan att flyta med strömmen utan hela tiden lyssna på den helige Ande(jfr 2 Kor 3:6). På detta sätt kan vi varje dag kasta oss ut med heligt mod i äventyret att hjälpa alla personer i vårt dagliga liv att bli vänner med Gud (jfr Mark 16:15).

Snart är det 2 oktober igen. Då kan dessa tankar hjälpa var och en av oss, och många andra personer, att bli ännu mer optimistiska och drivande i äventyret att sätta Kristus på toppen av all mänsklig aktivitet.

Innan jag avslutar detta meddelande vill jag be er be för frukten av den extraordinära missionsmånaden som påven Franciskus och biskopssynoden har sammankallat. Den börjar om några dagar i Rom.

Med all min tillgivenhet, välsignar jag er

Er fader