"Vi kan inte lära ut vad vi inte själva gör"

‘Coepit facere et docere’ – först handlade Jesus, sedan undervisade han. Du och jag bör vittna genom vårt exempel, för vi kan inte leva ett dubbelliv: vi kan inte lära ut vad vi inte själva gör. Med andra ord: vi bör lära ut det som vi åtminstone strävar efter att leva. (Smedjan, nr. 694)

Herren nöjde sig inte med att säga att han älskar oss, han visade det också i handling. (...) Han kom för att lära, men genom att göra; han kom för att lära, men genom att vara ett föredöme, genom att vara Mästare och exempel genom sitt handlande.

Nu kan vi, här inför Jesusbarnet, fortsätta vår personliga rannsakan: Har vi bestämt oss för att se till att våra liv kan tjäna som föredöme och vara till lärdom för våra bröder, våra likar, våra medmänniskor? Har vi bestämt oss för att vara andra kristusar? Det räcker inte att säga det med munnen. Du – jag frågar var och en av er och mig själv – du, som genom att vara kristen är kallad att vara en annan Kristus, förtjänar du att man även om dig säger att du kommit för att facere et docere, att utföra saker och ting som ett Guds barn, uppmärksam på sin Fars vilja, för att därigenom uppmuntra alla människor att delta i dessa goda, hederliga, gudomliga och mänskliga ting som hör till återlösningen? Lever du Kristi liv i ditt vardagsliv mitt i världen?

Att utföra Guds verk är inte bara en vacker fras, utan en uppmaning till att viga sitt liv åt kärleken. Det är nödvändigt att dö bort från sig själv, för att återfödas till ett nytt liv. För så lydde Jesus, intill döden på ett kors, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum. Och därför har Gud upphöjt honom. (När Kristus går förbi, nr. 21)

Ta emot dagens text via e-post

email