"Du måste gå och söka upp människorna"

Kristus förväntar sig mycket av ditt arbete. Men du måste gå och söka upp människorna, som den gode herden gick ut för att leta efter det hundrade fåret: utan att vänta på att de skall kalla på dig. Använd dig sedan av dina vänner för att göra andra väl: ingen kan känna sig lugn - säg det till var och en av dem - med ett andligt liv som, efter att ha uppfyllt honom, inte flödar över i apostolisk iver. (Plogfåran, nr. 223)

Var så säker: du behöver formas väl inför mötet med den anstormande folkmassa som kommer att störta sig mot oss med den precisa och krävande frågan: ”Nå, vad skall vi göra?” (Plogfåran, nr. 221)

Jesus befinner sig vid Genesarets sjö och folket trängs ivrigt runt Honom för att höra Guds ord. Som idag! Ser ni det inte? De längtar efter att höra Guds budskap, även om de döljer det utåt. Kanske vissa har glömt Kristi lära; andra har - utan egen skuld - aldrig fått lära sig den, och anser religion vara någonting underligt. Men ni skall vara övertygade om en ständigt aktuell sanning. Det kommer alltid en stund då människan inte klarar av mer, då de vanliga förklaringarna inte räcker, då hon inte låter sig nöjas med de falska profeternas lögner. Och även om dessa personer då inte erkänner det, hungrar de efter att stilla sin oro med Herrens lära. (Guds vänner, nr. 260)