Antal artiklar: 24

“Det är redan Advent”

Det är redan Advent. Vilken utmärkt tid för att förnya längtan, väntan, den ivriga åstundan efter Kristi ankomst, efter att han dagligen skall komma till din själ i eukaristin! – Ecce veniet! – se, han kommer, uppmuntrar Kyrkan oss. (Smedjan, nr. 548)

Dagliga texter

Advent med den helige Josemaría

Här är några texter från den helige Josemarías skrifter som kan hjälpa till att be i början av det liturgiska året.

Be med den helige Josemaría

Vad är ursprunget till jultraditioner?

Vad är ursprunget till jultraditioner? För att återfinna den kristna betydelsen av den här tiden kan det vara bra att känna till ursprunget till sedvänjor som granen och krubban.

Texter om troslära

En tid för att förbereda sig för Julen

Det är redan Advent. Vilken utmärkt tid för att förnya längtan, nostalgin, den ivriga åstundan efter Kristi ankomst!, efter att han dagligen skall komma till din själ i Eukaristin! – ”Ecce veniet!” – se, han kommer, säger Kyrkan till oss uppmuntrande. Den helige Josemaría, Smedjan, 548.

Be med den helige Josemaría

Jesus fortfarande söker härbärge

I en predikan som han höll 1970 sade sankt Josemaría: ”Det är jul. Åter minns vi de olika händelser och omständigheter som utgör ramen för Guds Sons födelse, och våra blickar fästs på grottan i Betlehem och på hemmet i Nasaret.” (När Kristus går förbi, 22)

Be med den helige Josemaría

Advent mellan hast och hopp

Förväntan är ett vackert ord, som låter som en spänd inre stillhet. Men det är svårt att fylla adventstiden med detta inre krav; – julhälsningar, inköp, stress… 2:a veckan i advent. En betraktelse av Josef Arquer

Andliga texter

"Han har blivit människa för att återlösa oss"

Häpna inför Guds storsinthet: han har blivit människa för att återlösa oss, så att du och jag – som är fullständigt värdelösa, medge det! – kan umgås i all förtrolighet med honom. (Smedjan, nr. 30)

Dagliga texter

"Kärleken tar sig uttryck i gärningar"

Ta dig till Betlehem, närma dig Barnet, vagga det, säg många innerliga saker till det, tryck det mot ditt hjärta … Jag talar inte om barnsligheter: jag talar om kärlek! Och kärleken tar sig uttryck i gärningar: i din själs innersta kan du mycket väl omfamna det. (Smedjan, nr. 345)

Dagliga texter

"Vi måste vara ödmjuka"

Du bör lyda — eller leda — med mycket kärlek. (Smedjan, nr. 629)

Dagliga texter

Utan honom kan vi ingenting göra

När du känner att stoltheten bubblar upp inom dig – högmodet! – och får dig att känna dig som en övermänniska, är det dags att utbrista: Nej! Då kommer du att känna glädjen som tillkommer ett snällt Guds barn, som under sitt korta jordeliv begår misstag, men gör vad som är gott. (Smedjan, nr. 1054)

Dagliga texter