Starka och tålmodiga: fridfulla

Om du – genom att hålla blicken stadigt fäst på Gud – kan behålla din frid inför saker som oroar dig, om du lär dig att glömma bagateller, agg och avundsjuka, kommer du att förlora mycket mindre energi som du behöver för att arbeta effektivt i människornas tjänst. (Plogfåran, nr. 856)

Den som förmår vara stark jäktar inte för att skörda frukten av sina dygder; han är tålmodig. Själsstyrkan får oss att avnjuta smaken av den mänskliga och gudomliga dygden tålamod. Genom ert tålamod skall ni vinna era liv. (Luk 21:19) Man vinner sin själ genom tålamodet, som i grund och botten är alla dygders rot och värn. Vi har vunnit vår själ genom tålamodet, för genom att lära oss att behärska oss själva börjar vi att äga det vi är. Det är detta tålamod som får oss att vara förstående gentemot andra, övertygade om att människor, likt gott vin, blir bättre med tiden.

Starka och tålmodiga: fridfulla. Men inte med den fridfullhet som kännetecknar den som köper sitt lugn till priset av att inte bry sig om sina bröder eller om den stora uppgift som åligger oss alla, nämligen att i stort mått sprida det goda över hela världen. Fridfulla för att vi alltid kan bli förlåtna, för att det finns en lösning på allt, utom på döden, och för Guds barn är döden livet. Fridfulla, om det så bara vore för att kunna handla rationellt: den som bevarar sitt lugn är i stånd att tänka, att överväga för- och nackdelar, att sansat granska konsekvenserna av sitt handlande och först därefter handla beslutsamt. (Guds vänner, nr. 78-79)