Antal artiklar: 7

”Självtukt”

Tabubelagd, förträngd eller bara glömd? ”Må vara, att ordet självtukt inte förstås men själva saken begriper var och en. Ty den som inte tuktar sig själv, tuktar de andra.”

Andliga texter

Lydnad

Jesus var lydig mot sin Fader, lydig intill döden. Och det betyder för oss: Kristi efterföljd och lydnad hör oskiljaktigt ihop.

Andliga texter

Passionen för sanningen

Världen behöver ”passionerade och konsekventa vittnen för sanningen”. I en tid då relativismen har övertygat många om det omöjliga i att lära känna sanningen, har passionen att söka den och förmedla den omvandlats till en välkommen uppgift för de kristna.

Andliga texter

Ödmjukheten, en källa till glädje

Ödmjukhet är en grundläggande egenskap för ett äkta kristet liv, för den är ”kärlekens boning”. Vi publicerar en text om denna strålande dygd.

Andliga texter

Frihetens äventyr

Artikel av den helige Josemaría. Att tala om frihet, om kärlek till friheten, betyder att presentera ett svårt ideal: det är att tala om en av trons största rikedomar. Kristen är den som förmår älska inte blott mänskligheten rent abstrakt utan varje person som står vid hans sida.

Andliga texter

Han vill att vi skall vara mycket mänskliga och mycket gudomliga

Redan för många år sedan insåg jag med all önskvärd tydlighet en sanning som alltid kommer att gälla. Omgivningen och samhället, som har avlägsnat sig från den kristna tron och moralen, behöver ett nytt sätt att leva och sprida Evangeliets eviga sanning: i samhällets innersta, i världen, skall Guds barn stråla med sina dygder som lyktor i mörkret – ‘quasi lucernae lucentes in caliginoso loco’. (Plogfåran, nr. 318)

Dagliga texter

Starka och tålmodiga: fridfulla

Om du – genom att hålla blicken stadigt fäst på Gud – kan behålla din frid inför saker som oroar dig, om du lär dig att glömma bagateller, agg och avundsjuka, kommer du att förlora mycket mindre energi som du behöver för att arbeta effektivt i människornas tjänst. (Plogfåran, nr. 856)

Dagliga texter