"Säger inte älskande ständigt samma sak till varandra?"

Den heliga rosenkransen är ett mäktigt vapen. Använd det med förtröstan och du kommer att förundras över resultatet. (Vägen, nr. 558)

Början på den väg som leder till att man blir fullständigt tokig av kärlek till Jesus består i att förtröstansfullt älska Maria.

- Vill du älska Vår Fru? - Då så, umgås med henne! Hur då? - Genom att läsa hennes rosenkrans ordentligt.

Jo, men rosenkransen ... man upprepar ju bara ständigt samma sak! - Ständigt samma sak? Säger inte älskande ständigt samma sak till varandra? ... Kan det vara så att din rosenkrans är enformig för att du, i stället för att uttala ord som en människa, ger ifrån dig oartikulerade läten likt ett djur medan dina tankar är långt borta från Gud?

- Förresten: före varje dekad anges det vilken hemlighet vi skall betrakta.

- Du ..., har du någonsin betraktat hemligheterna?

Gör det själv liten. Följ med mig och - det här är kärnan i vad jag vill anförtro dig - så skall vi leva det liv som Jesus, Maria och Josef levde.

Vi skall göra dem en ny tjänst varje dag. Vi kommer att få lyssna till deras samtal i familjen. Vi kommer att få se Messias växa upp. Vi kommer att förundras över de trettio år han levde i det fördolda ... Vi kommer att närvara vid hans lidande och död ... Vi kommer att häpna över hans uppståndelses härlighet ... Kort sagt: tokiga av Kärlek (det finns ingen annan kärlek än Kärleken) kommer vi att betrakta samtliga ögonblick i Jesu Kristi liv, ett efter ett. (Rosenkransen, Författarens förord)