”I din själ, i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten”

Den heliga Treenigheten har krönt vår Moder. – Gud Fader, Gud Son, Gud helige Ande kommer att avkräva oss räkenskap för alla fåfänga ord. Det är ytterligare ett skäl för att vi skall be Jungfru Maria att lära oss att alltid tala i Herrens närvaro. (Plogfåran, nr. 926)

Den heliga Treenigheten skänker dig sin nåd och förväntar sig av dig att du skall ta vara på den på ett ansvarsfullt sätt. Inför så stora förmåner är det inte tillåtet att vara bekväm, saktfärdig, lat … Dessutom väntar människorna på dig. (Plogfåran, nr. 957)

Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten.
Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren. (Smedjan, nr. 261)

Lär dig att prisa Fadern och Sonen och den helige Ande. Lär dig att hysa en särskild vördnad för den heliga Treenigheten: Jag tror på Gud Fader, jag tror på Gud Sonen, jag tror på Gud den helige Ande. Jag hoppas på Gud Fader, jag hoppas på Gud Sonen, jag hoppas på Gud den helige Ande. Jag älskar Gud Fader, jag älskar Gud Sonen, jag älskar Gud den helige Ande. Jag tror på, hoppas på och älskar den heliga Treenigheten.
Denna andaktsövning är nödvändig som en övernaturlig övning för själen, och tar sig uttryck i hjärtats rörelser, även om den inte alltid kläs i ord. (Smedjan, nr. 296)

Ta emot dagens text via e-post

email