"Du måste gå i Guds takt"

Du säger ja, att du är fast besluten att följa Kristus. Då måste du gå i Guds takt; inte i din egen! (Smedjan, nr. 531)

Undrar du vilken grunden är för vår trohet?

Jag skulle säga i stora drag att dess grund är kärleken till Gud som besegrar alla hinder: egoism, högmod, trötthet, otålighet …

En man som älskar trampar på sig själv; han är medveten om att även om han älskar av all sin själ, så förmår han inte älska tillräckligt. (Smedjan, nr. 532)

I det inre livet, som i mänsklig kärlek, är det nödvändigt att vara uthållig.

Ja, du måste meditera många gånger över samma sak och insistera tills du upptäcker något nytt i det välbekanta.

Hur kan det komma sig att jag inte insett detta så klart tidigare? kommer du förundrar att fråga dig själv. Helt enkelt för att vi ibland är som stenar som vattnet rinner av från, utan att en enda droppe sugs upp.

Därför är det nödvändigt att återgå till att begrunda samma saker – som inte är desamma! – för att låta oss indränkas i Guds välsignelser. (Smedjan, nr. 540)

Gud låter sig inte överträffas i generositet och – var helt säker på det! – han skänker trohet åt den som hänger sig åt honom. (Smedjan, nr. 623)