"Du har alltid Honom vid din sida"

Så underbart verkningsfull den heliga eukaristin är i handlingarna – och dessförinnan i själen – hos de människor som tar emot den ofta och fromt. (Smedjan, nr. 303)

Om de där människorna blev så entusiastiska och hyllade dig för en brödbit – även om undret med mångfaldigandet av brödet är mycket stort – vad borde inte vi då göra för alla de gåvor som du har skänkt oss, och i synnerhet för att du ger dig åt oss utan förbehåll i eukaristin? (Smedjan, nr. 304)

Snälla barn: se hur jordiska älskande kysser blommor, brev eller andra saker som påminner dem om den de älskar!…

Och du, skulle du någonsin kunna glömma att du alltid har … Honom vid din sida? – Skulle du kunna glömma … att du kan äta Honom? (Smedjan, nr. 305)

Titta ofta in i kapellet för att säga till Jesus: … jag överlämnar mig i dina armar.

Lämna det du har vid hans fötter: din bristfällighet!

Då kommer du, trots det röra som du släpar på, aldrig att förlora friden. (Smedjan, nr. 306)


Ta emot dagens text via e-post

email