På Kristus Konungens högtid

”Kristus måste framför allt regera i våra själar. Men vad skulle vi säga om han frågade: Hur låter du mig regera i dig?” Texter av den helige Josemaría med anledning av Kristus Konungens högtid.

Han är kung och längtar efter att få regera i våra hjärtan, Guds barns hjärtan. Men vi får inte ha mänskliga riken i åtanke: Kristus varken kuvar eller försöker påtvinga någon sitt välde, för han har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna. Hans rike är fridens, glädjens och rättvisans rike. Kristus, vår kung, förväntar inte sig tomma resonemang av oss, utan gärningar, för inte alla som säger ”Herre, Herre” till mig skall komma in i himmelriket, utan bara den som gör min himmelske Faders vilja, den kommer in (Matth 7:21).

Det är Kristus som går förbi, 93

Var är Kungen? Kan det inte vara så att Jesus framför allt önskar regera i hjärtat, i ditt hjärta? Därför gör han sig till ett barn, för vem älskar inte en liten varelse? Var är Kungen? Var är denne Kristus, som den helige Ande försöker forma i våra själar? Han kan inte vara närvarande i det högmod som skiljer oss från Gud, han kan inte vara närvarande i bristen på kärlek som isolerar oss. Där kan Kristus inte vara närvarande, där blir människan överlämnad åt sig själv

Det är Kristus som går förbi, 31

Kristus måste framför allt regera i våra själar. Men vad skulle vi säga om han frågade: Hur låter du mig regera i dig? Jag skulle svara att jag behöver hans rikliga nåd för att han skall kunna regera i mig: bara då kan alla mina hjärtslag, alla mina andetag, mina minst intensiva blickar och mina enklaste ord eller vardagligaste känslor omvandlas till ett hosianna till Kristus, min Konung.

Det är Kristus som går förbi, 181

Om vi låter Kristus regera i våra själar, blir vi inte auktoritära utan kommer att tjäna alla människor. Tjänst. Vad jag tycker om det ordet! Att tjäna min Konung, och för hans skull, alla dem som blivit återlösta av hans blod. Om vi kristna ändå kunde tjäna! Låt oss anförtro Herren vårt beslut att lära oss tjäna, för det är endast genom att tjäna som vi kommer att lära känna och älska Kristus, att göra Honom känd och få Honom att bli älskad av andra.

Det är Kristus som går förbi, 182

Detta är vi kristna kallade till, detta är vårt apostoliska uppdrag och den iver som bör förtära vår själ: att se till att förverkliga Kristi rike, att se till att det inte längre skall finnas hat eller grymhet, att sprida kärlekens kraftiga och fridfulla balsam på jorden. Låt oss idag be vår Konung att hjälpa oss att ödmjukt och ivrigt samarbeta i den gudomliga avsikten att hela vad som är söndrat, rädda det som är förlorat, ordna vad människan har försatt i oordning, att föra det vilsegångna rätt och att återställa endräkten i hela skapelsen.

är Kristus som går förbi, 183

Vi firar idag Kristus Konungens högtid. Jag går inte utöver gränserna för min prästerliga tjänst om jag säger att om någon anser Kristi rike vara ett politiskt program, så har denne någon inte trängt tillräckligt djupt in i trons övernaturliga mål och riskerar att lägga bördor på människornas samveten som inte är Jesu bördor, för hans ok är skonsamt och hans börda lätt. Låt oss verkligen älska alla människor, låt oss älska Kristus över allting annat: då kommer vi inte att kunna annat än att älska våra medmänniskors legitima frihet i ramen för en fredlig och förnuftig samvaro.

är Kristus som går förbi, 184

Ta emot dagens text via e-post

email