"Frestelsen att tröttna"

Jag vill varna dig för en svårighet som kanske kan dyka upp: frestelsen att tröttna, att tappa modet. Har du inte i färskt minne ett liv – ditt – utan riktning, utan mål, utan charm, som Guds ljus och din hängivelse har givit stadga och fyllt av glädje? Var inte så dum att du byter ut det senare livet mot det förra. (Smedjan, nr. 286)

Om du märker att det finns något som du inte kan klara av, oavsett vilket skälet är, så överlämna dig till Honom och säg: Herre, jag förtröstar på dig, jag överlämnar mig till dig, men hjälp min svaghet!

Och upprepa för honom, full av förtröstan: Se Jesus, vilken smutsig trasa jag är. Mitt livs erfarenheter är så sorgliga, jag förtjänar inte att vara din son. Säg det till honom …; och säg det till honom många gånger.

Du kommer inte att behöva vänta länge förrän du hör hans röst: Ne timeas! – Frukta inte; eller till och med: Surge et ambula! – Res dig upp och gå! (Smedjan, nr. 287)

Du förklarade för mig, fortfarande tveksam: Vad tydligt de perioder märks då Herren begär mer av mig!

Det enda jag kom på att påminna dig om var detta: ”Du försäkrade mig om att du inte vill någonting annat än identifiera dig med Honom, varför gör du motstånd?” (Smedjan, nr. 288)

Må du kunna uppfylla den föresats du har fattat: ”Att dö bort från mig själv lite grand varje dag.” (Smedjan, nr. 289)

Ta emot dagens text via e-post

email