"Apostolisk iver"

Om du inte – med din bön, ditt offer, dina handlingar – visar en ständig apostolisk iver, är det ett uppenbart tecken på att du inte är lycklig och måste öka din trohet. Den som är lycklig, den som har fått ta emot det goda, vill ge det till andra. (Smedjan, nr. 914)

När du verkligen trampar på ditt eget jag och lever för din nästa, då kommer du att vara ett användbart redskap i Guds händer.

Han har kallat – han kallar – sina lärjungar och befaller dem: ut eatis! – gå och sök upp alla. (Smedjan, nr. 915)

In modico fidelis! – trogen i det lilla … Ditt arbete, min son, är inte bara att frälsa själar, utan att helga dem dag efter dag, genom att ge varje ögonblick – även dem till synes helt betydelselösa – en vibration av evigheten. (Smedjan, nr. 917)

Liksom det väldiga maskineriet i dussintals fabriker stannar utan kraft när den elektriska strömmen bryts, upphör även apostolatet att vara fruktbart utan bön och självtukt, som beveker Kristi allraheligaste hjärta. (Smedjan, nr. 919)


Ta emot dagens text via e-post

email