"Om vi är ödmjuka kommer Gud aldrig att överge oss"

Du har ingen anledning att känna dig deprimerad för att du upptäcker dina brister ... - Be om sann ödmjukhet. (Plogfåran, nr. 262)

Var ödmjukare ju högre du stiger, så finner du nåd hos Herren. Om vi är ödmjuka kommer Gud aldrig att överge oss. Han kväser den högmodige som förhäver sig, men upprättar den ödmjuke. Han räddar den som är utan skuld, den som lever i renhet. Herren är i sin oändliga barmhärtighet aldrig sen att bistå den som åkallar Honom ödmjukt. Och då handlar han som den han är: som Gud den allsmäktige. Även om det finns många faror, även om en människa känner sig förföljd och ser sig omringad från alla håll av sin frälsnings fiender, kommer hon inte att gå under. Och detta hör inte bara svunna tider till: det händer fortfarande. (...)

För vår del skall även vi - inte genom att utföra spektakulära stordåd, utan genom att leva ett normalt, vardagligt, kristet liv och genom att så frid och glädje - förstöra många avgudabilder: avgudabilder som tar sig form i oförståelse, orättvisa och okunskap, i den tro att människan i sig är tillräcklig, vilket gör att man arrogant vänder Gud ryggen.

Var inte rädda, frukta ingen skada, även om ni arbetar under fruktansvärda omständigheter, värre än dem Daniel befann sig i omgiven av rovdjur i gropen. Guds hand har inte förlorat sin styrka och vid behov kommer han att utföra underverk. (Guds vänner, nr. 104-105)