Tagg: Ödmjukhet

20 träffar på "Ödmjukhet"

"Gud är närvarande"

Jesu ödmjukhet: i Betlehem, i Nasaret, på Kalvarieberget ... Men han förödmjukar och tillintetgör sig själv ännu mer i den heliga hostian; mer än i stallet, mer än i Nasaret eller på Korset. Hur mycket måste jag inte älska Mässan av den anledningen! (”Vår” Mässa, Jesus ...) (Vägen, nr. 533)

"Var finns judarnas nyfödde kung?"

Ödmjukhet är en annan god väg för att uppnå inre frid. ”Han” sade det: ”lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta ..., så skall ni finna vila för er själ”. (Vägen, nr. 607)

"Kristus säger till mig och dig att han behöver oss"

Julandakt. Jag ler inte, när jag ser dig bygga upp bergslandskapet av bark som hör till julkrubban och placera ut de enkla lerfigurerna kring stallet. Du har aldrig sett manligare ut än nu, då du liknar ett barn. (Vägen, nr. 557)

"Jesu ödmjukhet"

Jesu ödmjukhet: i Betlehem, i Nasaret, på Kalvarieberget ... Men han förödmjukar och tillintetgör sig själv ännu mer i den heliga hostian; mer än i stallet, mer än i Nasaret eller på Korset. Hur mycket måste jag inte älska Mässan av den anledningen! (”Vår” Mässa, Jesus ...) (Vägen, nr. 533)

"Gud ödmjukar sig"

Och i Betlehem föds vår Gud, Jesus Kristus! - I ett stall: det finns inte plats i härbärget. - Hans moder lindar honom och lägger honom i en krubba (Luk 2:7).

Utan honom kan vi ingenting göra

När du känner att stoltheten bubblar upp inom dig – högmodet! – och får dig att känna dig som en övermänniska, är det dags att utbrista: Nej! Då kommer du att känna glädjen som tillkommer ett snällt Guds barn, som under sitt korta jordeliv begår misstag, men gör vad som är gott. (Smedjan, nr. 1054)

"Gud står emot de högmodiga"

En säker väg mot ödmjukhet är att begrunda att vi kan bli effektiva redskap trots att vi saknar talang, rykte eller förmögenhet, om vi vänder oss till den helige Ande så att han kan skänka oss sina gåvor. Trots att Apostlarna hade undervisats av Jesus i tre års tid, flydde de av fruktan inför Kristi fiender. Efter Pingst lät de sig däremot piskas och fängslas och till sist gav de sina liv som vittnesbörd för sin tro. (Plogfåran, nr. 283)

"Du vill utan att vilja"

Du vill utan att vilja, så länge som du inte undviker tillfället med bestämdhet. Lura inte dig själv genom att tala om för mig att du är svag. Du är ... feg, och det är inte samma sak. (Vägen, nr. 714)