Antal artiklar: 22

Ödmjukhet

“Vi skall tala om ödmjukhet, för det är den dygd som hjälper oss att samtidigt känna igen såväl vårt elände som vår storhet” (S:t Josemaría, Guds vänner, 94).

Be med den helige Josemaría

Månadsreträtt juli 2021 #Hemifrån

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud (...) drar till sig andra så att de går kristna vägar (Plogfåran, nr. 60). Några idéer för att göra reträtten i juli hemifrån.

Andliga texter

Prelatens meddelande (19 juni 2020)

På Jesu hjärtas högtid säger Msgr Fernando Ocariz att vi kan be Herren om ett milt och ödmjukt hjärta så att många människor kan hitta vila och tröst i oss.

Herdabrev och meddelande

"Gud är närvarande"

Jesu ödmjukhet: i Betlehem, i Nasaret, på Kalvarieberget ... Men han förödmjukar och tillintetgör sig själv ännu mer i den heliga hostian; mer än i stallet, mer än i Nasaret eller på Korset. Hur mycket måste jag inte älska Mässan av den anledningen! (”Vår” Mässa, Jesus ...) (Vägen, nr. 533)

Dagliga texter

"Var finns judarnas nyfödde kung?"

Ödmjukhet är en annan god väg för att uppnå inre frid. ”Han” sade det: ”lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta ..., så skall ni finna vila för er själ”. (Vägen, nr. 607)

Dagliga texter

"Kristus säger till mig och dig att han behöver oss"

Julandakt. Jag ler inte, när jag ser dig bygga upp bergslandskapet av bark som hör till julkrubban och placera ut de enkla lerfigurerna kring stallet. Du har aldrig sett manligare ut än nu, då du liknar ett barn. (Vägen, nr. 557)

Dagliga texter

"Jesu ödmjukhet"

Jesu ödmjukhet: i Betlehem, i Nasaret, på Kalvarieberget ... Men han förödmjukar och tillintetgör sig själv ännu mer i den heliga hostian; mer än i stallet, mer än i Nasaret eller på Korset. Hur mycket måste jag inte älska Mässan av den anledningen! (”Vår” Mässa, Jesus ...) (Vägen, nr. 533)

Dagliga texter

"Gud ödmjukar sig"

Och i Betlehem föds vår Gud, Jesus Kristus! - I ett stall: det finns inte plats i härbärget. - Hans moder lindar honom och lägger honom i en krubba (Luk 2:7).

Dagliga texter

"Vi måste vara ödmjuka"

Du bör lyda — eller leda — med mycket kärlek. (Smedjan, nr. 629)

Dagliga texter

Utan honom kan vi ingenting göra

När du känner att stoltheten bubblar upp inom dig – högmodet! – och får dig att känna dig som en övermänniska, är det dags att utbrista: Nej! Då kommer du att känna glädjen som tillkommer ett snällt Guds barn, som under sitt korta jordeliv begår misstag, men gör vad som är gott. (Smedjan, nr. 1054)

Dagliga texter