Antal artiklar: 23

Julen kommer

”I dag skall ett ljus lysa över oss, för åt oss är Herren född.” Detta är den stora förkunnelse som i dag gör oss kristna rörda och som genom oss riktas till hela mänskligheten. Några texter av den helige Josemaría om Julen.

Be med den helige Josemaría

Ödmjukhet

“Vi skall tala om ödmjukhet, för det är den dygd som hjälper oss att samtidigt känna igen såväl vårt elände som vår storhet” (S:t Josemaría, Guds vänner, 94).

Be med den helige Josemaría

Månadsreträtt juli 2021 #Hemifrån

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud (...) drar till sig andra så att de går kristna vägar (Plogfåran, nr. 60). Några idéer för att göra reträtten i juli hemifrån.

Andliga texter

Prelatens meddelande (19 juni 2020)

På Jesu hjärtas högtid säger Msgr Fernando Ocariz att vi kan be Herren om ett milt och ödmjukt hjärta så att många människor kan hitta vila och tröst i oss.

Herdabrev och meddelande

Ödmjukheten, en källa till glädje

Ödmjukhet är en grundläggande egenskap för ett äkta kristet liv, för den är ”kärlekens boning”. Vi publicerar en text om denna strålande dygd.

Andliga texter

"Jesu ödmjukhet"

Jesu ödmjukhet: i Betlehem, i Nasaret, på Kalvarieberget ... Men han förödmjukar och tillintetgör sig själv ännu mer i den heliga hostian; mer än i stallet, mer än i Nasaret eller på Korset. Hur mycket måste jag inte älska Mässan av den anledningen! (”Vår” Mässa, Jesus ...) (Vägen, nr. 533)

Dagliga texter

"Gud ödmjukar sig"

Och i Betlehem föds vår Gud, Jesus Kristus! - I ett stall: det finns inte plats i härbärget. - Hans moder lindar honom och lägger honom i en krubba (Luk 2:7).

Dagliga texter

"Vi måste vara ödmjuka"

Du bör lyda — eller leda — med mycket kärlek. (Smedjan, nr. 629)

Dagliga texter

Utan honom kan vi ingenting göra

När du känner att stoltheten bubblar upp inom dig – högmodet! – och får dig att känna dig som en övermänniska, är det dags att utbrista: Nej! Då kommer du att känna glädjen som tillkommer ett snällt Guds barn, som under sitt korta jordeliv begår misstag, men gör vad som är gott. (Smedjan, nr. 1054)

Dagliga texter

"Det krävs ödmjukhet för att lyda"

Förödmjuka ingen när du måste fatta beslut: var finkänslig; respektera den underlydandes förnuft och vilja. (Smedjan, nr. 727)

Dagliga texter