"Maria, Gud Faders dotter"

Så mycket nedrigt det finns i mitt uppträdande, och så otrogen jag är mot nåden! Moder, du syndarnas tillflykt, be för mig: så att jag aldrig mer blir till ett hinder för Guds arbete i min själ. (Smedjan, nr. 178)

Vår Moder, vårt Hopp, tätt tryckta intill dig känner vi oss säkra, även om allting sviktar! (Smedjan, nr. 474)

Vad folk tycker om att påminnas om sitt släktskap med litterära, politiska, militära eller kyrkliga berömdheter! Sjung för den obefläckade Jungfrun och påminn henne: Hell dig Maria, Gud Faders dotter; hell dig Maria, Gud Sons moder; hell dig Maria, Gud helige Andes brud ... Större än dig är endast Gud! (Vägen, nr. 496)

Säg: Du min Moder - hon är din Moder för att du av många skäl tillhör henne - må din kärlek binda mig vid din Sons Kors. Låt mig inte sakna tro, mod och djärvhet för att uppfylla vår Jesus vilja! (Vägen, nr. 497)