"Maria, bönens mästarinna!

Kärleken till vår Moder kommer att vara en fläkt som förvandlar dina dygders glöd, som ligger dolda under din ljumhets aska, till en levande, flammande låga. (Vägen, nr. 492)

Älska vår Fru. Gör du det, kommer hon att förmedla rikliga nådegåvor så att du klarar dig i din dagliga kamp. - Och den onde kommer inte att ha någon nytta av all den gemenhet som stiger upp, som kokar inom dig och försöker att i sin väldoftande ruttenhet dränka de stora ideal, de underbara bud, som Kristus själv har lagt i ditt hjärta.

Serviam! (Jag vill tjäna. Ö.a.). (Vägen, nr. 493)

Till Jesus går och "återvänder" man alltid genom Maria. (Vägen, nr. 495)

Maria, bönens mästarinna. Se hur hon ber sin Son i Kana, hur hon insisterar, utan att tappa modet, ihärdigt. Se hur hon lyckas! Se och lär! (Vägen, nr. 502)

Man kan inte leva ett rent liv utan Guds hjälp. Gud vill att vi skall vara ödmjuka, han vill att vi skall be honom om hjälp genom vår Moder och hans Moder.

Du måste säga till Jungfrun, i denna stund, i ditt hjärtas ensamhet, utan ljudet av ord: Moder, ibland gör mitt stackars hjärta uppror … Men om du hjälper mig … Och hon kommer att hjälpa dig att bevara det rent och fortsätta på den väg som Gud har kallat dig till: Jungfrun kommer alltid att underlätta för dig att göra Guds vilja. (Smedjan, nr. 315)


Ta emot dagens text via e-post

email