"Du är Guds barn"

Dopet gör oss till ‘fideles’ - ”trogna”, ”troende” -, ett ord som i likhet med detta andra, ‘sancti’ – ”heliga”-, användes av Jesu första efterföljare för att benämna varandra och som används ännu idag: man talar om Kyrkans ”kristtrogna”. Tänk på det! (Smedjan, nr. 622)

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. (...) Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde" (Matt 3:13. 17).
I dopet har vår Fader Gud tagit våra liv i besittning, han har införlivat oss med Kristi liv och sänt oss den helige Ande.
Guds kraft och makt upplyser jordens ansikte. Vi skall sätta världen i brand, få den att brinna med lågorna av den eld som du kom för att tända på jorden! ... Och då, du vår Jesus, kommer din sannings ljus att upplysa människornas förstånd i en dag utan slut.
Jag hör dig ropa, min Konung, med hög röst som ännu genljuder: ”ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?” - Och jag svarar - hela jag - med mina sinnen och själsförmögenheter: ”ecce ego: quia vocasti me!”
Genom dopet satte Herren ett outplånligt insegel i din själ: du är Guds barn.
Barn: brinner du inte av längtan efter att få alla att älska honom? (Rosenkransen, Första ljusets mysterium)


Ta emot dagens text via e-post

email