"Skörden är stor, men arbetarna få"

Skörden är stor, men arbetarna få. ‘Rogate ergo!’ Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Bönen är det effektivaste sättet att vinna nya apostlar. (Vägen, nr. 800)

Världen genljuder fortfarande av Guds rop: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!” Men se: den har slocknat nästan överallt... Får du inte lust att sprida branden överallt? (Vägen, nr. 801)

Det finns en lärd person som du skulle vilja vinna för ditt apostolat, och en annan som är inflytelserik, och en tredje som är förnuftig och dygdig.
Be, gör uppoffringar och påverka dem genom ditt exempel och genom dina ord! De kommer inte! Förlora inte din frid för det: det är för att de inte är nödvändiga.
Tror du inte att det fanns samtida med Petrus som var lärda, inflytelserika, förnuftiga och dygdiga men som ändå stod utanför de tolvs apostolat? (Vägen, nr. 802)

Det sliter sönder hjärtat, detta Guds Sons rop – alltid aktuellt! –, då han beklagar sig över att skörden är stor men arbetarna få.

Detta rop har stigit upp ur Kristus mun för att även du skall höra det: hur har du besvarat honom hittills? Ber du, åtminstone dagligen, för denna intention? (Smedan, nr. 906)

För att följa Herren är det nödvändigt att ge sig en gång för alla, utan förbehåll och kraftfullt: bränna sina skepp beslutsamt, så att man inte har någon möjlighet att gå tillbaka. (Smedjan, nr. 907)


Ta emot dagens text via e-post

email