"Må var och en av er ha en anda liknande Marias"

Moder! Jordiska mödrar ser med störst förkärlek på sitt svagaste barn, på sitt sjukaste, på sitt minst intelligenta eller på sitt stackars handikappade barn … Min Fru! jag vet att du är mer av en moder än alla dessa mödrar tillsammans … Och eftersom jag är ditt barn … Och eftersom jag är svag, och sjuk … och handikappad … och ful … (Smedjan, nr. 234)

Mödrar bokför inte de ömhetsbetygelser som deras barn visar dem; de varken väger eller mäter, småaktigt beräknande. Ett litet bevis på kärlek är som välsmakande honung för dem, och de ger långt mycket mer än de får. Om goda jordiska mödrar handlar så, då kan ni föreställa er vad vi kan förvänta oss av vår moder den heliga Maria.

I tanken tycker jag om att föreställa mig de år som Jesus tillbringade tillsammans med sin moder och som nästan utgör hela vår Herres liv i denna värld. Jag ser Honom som ett litet barn, då Maria tar hand om Honom, kysser Honom och leker med Honom. Jag ser Honom växa, inför sin moders och sin jordiske fader Josefs kärleksfulla blick. Med vilken tillgivenhet och ömhet måste inte Maria och den helige patriarken ha tagit hand om Jesus under hans barndom och i tysthet ständigt lärt sig många saker av Honom. Deras själar måste med tiden ha blivit allt mera lika deras Sons själ, som var människa och Gud samtidigt. Det är även därför som vår Herres moder, och näst efter henne den helige Josef, bättre än någon annan känner de känslor som ryms i Kristi hjärta och de båda utgör den bästa - för att inte säga enda - vägen för att nå till vår Frälsare.

Må var och en av er - skrev den helige Ambrosius - ha en själ lik Marias för att lovprisa Herren; må var och en av er ha en anda liknande Marias, för att glädjas i Gud. (Guds vänner, nr. 280-281)