S:t JosemaríaDagliga texter

Du kommer att fylla världen med kärlek

Du får inte förstöra dina bröder medmänniskornas själar genom din lättja eller ditt dåliga exempel. Du är ansvarig – trots dina sämre böjelser! – för dina närmastes kristna liv, för allas andliga effektivitet, för deras helighet! (Smedjan, nr. 955)

Fysiskt långt borta, men ändå mycket nära alla: mycket nära alla! ... upprepade du lyckligt.

Du var glad, tack vare den gemenskap av kärlek som jag hade talat med dig om och som du oförtröttligt måste hålla vid liv. (Smedjan, nr. 956)

Du frågar vad du skulle kunna göra för din vän, för att han inte skall känna sig ensam.

Jag svarar som jag alltid brukar, för vi förfogar över ett underbart vapen som innebär lösningen på allt: bönen. För det första, be. Och därefter, gör för honom vad du skulle vilja att man gjorde för dig under liknande omständigheter.

Utan att förödmjuka honom måste du hjälpa honom så, att det som verkar vara svårt blir lätt för honom. (Smedjan, nr. 957)

Sätt dig alltid in i din nästas situation: då kommer du att se på problemen och frågorna med sinnesfrid, du kommer inte att bli upprörd, du kommer att förstå, ursäkta, tillrättavisa när det behövs och på det sätt som behövs, och du kommer att fylla världen med kärlek. (Smedjan, nr. 958)