Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst

Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet - och det finns många goda marianska fromhetsövningar - är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna. Dessutom, hur moderligt är inte lördagsprivilegiet! (Vägen, nr. 500)

När de frågade dig vilken bild på vår Fru som stämde dig mest till andakt svarade du - som någon som talar vis av erfarenhet - ”alla”! Då förstod jag att du är en god son. Det är därför som du tycker att alla din Moders bilder är vackra. ”De hänför mig”, sade du. (Vägen, nr. 501)

Maria, bönens mästarinna. Se hur hon ber sin Son i Kana, hur hon insisterar, utan att tappa modet, ihärdigt. Se hur hon lyckas! Se och lär! (Vägen, nr. 502)

Om du vill vara trogen, måste du vara mycket mariansk.

Från det att Ängeln kom med sitt budskap tills vår Moder stod lidande vid korsets fot, hade hon inget annat hjärta och inget annat liv än Jesu hjärta och liv.

Ty dig till Maria med en sons ömma tillgivenhet. Hon kommer att utverka den trofasthet och den självförsakelse som du önskar dig. (Korsvägen, Station 13, nr. 4)