Antal artiklar: 70

Meddelande från prelaten (19 mars 2021)

På den helige Josefs högtidsdag, skriver msgr. Fernando Ocariz om värdet av att vårda om sin familj och även av öppna sitt hem för andra familjer och behövande personer.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (20 februari 2021)

Nu när fastan börjar kan vi bli fattiga som Kristus genom att fasta, säger Msgr Fernando Ocáriz.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (30 januari 2021)

I detta meddelande vill Msgr Fernando Ocáriz att vi ber för det arbete som görs med omorganisationer i prelaturen för att göra det lättare att starta verksamheter och koordinera dem.

Herdabrev och meddelande

Prelatens julhälsning (2020)

Meddelande från Msgr. Fernando Ocáriz gällande julens högtider.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (22 november 2020)

På Kristus konungens högtid, vill msgr. Ocáriz gärna att vi betraktar ett citat av den helige Josemaría, så att Kristus är kung även i vårt hjärta.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (20 oktober 2020)

Msgr Ocáriz försäkrar oss om sin ständiga bön och närhet under pandemin. Han vill också säga att han kommer att publicera ett herdabrev angående Opus Deis anda.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (10 september 2020)

Den 15 september är det 45 år sedan den salige Alvaro valdes till att vara den helige Josemarías förste efterträdare. Inför denna årsdag föreslår Msgr. Fernando Ocariz att vi tänker på honom som den person som inledde en fortsatt period av trohet till Opus Deis anda.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (12 augusti 2020)

Tron hjälper oss att upptäcka att det finns något gott i varje situation, även när vi lider. Msgr. Fernando Ocáriz tar upp den helige Paulus ord «vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda»

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (20 juli 2020)

När vi märker hur sårbara vi är, kan vi tänka på att när Kristus valde sina lärjungar, så kände han till deras svagheter och deras bakgrund, men han visste också att den helige Ande är ännu starkare. Detta är budskapet i msgr. Fernando Ocárizs meddelande.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (19 juni 2020)

På Jesu hjärtas högtid säger Msgr Fernando Ocariz att vi kan be Herren om ett milt och ödmjukt hjärta så att många människor kan hitta vila och tröst i oss.

Herdabrev och meddelande